Рідне слово в етнокультурному вимірі

Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2007

ISSN 2411-4758 (Print)

ISSN 2518-1602 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія серія КВ № 20445-10245 Р від 11.10.2013 р.

Збірник затверджено у Переліку наукових фахових видань (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).

Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43876 ( ICV 2018: 84.08; ICV 2017: 73.52; ICV 2016: 50.67; ICV 2015: 39.16)

Періодичність: 1 раз на рік (листопад)
Мова видання: українська, російська, англійська

Галузь науки: філологічні науки
Проблематика функціонування мови як етнокультурного феномена
Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Головний редактор: Марія Федурко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Відповідальний редактор: Анна Огар – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел. +38(067)3370413
E-mail: fildys@i.ua
E-mail: annaogar@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу