ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Світлана Луців Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.246425

Ключові слова:

емоційний інтелект; молодший шкільний вік; емпатія, мотивація, уроки української мови, саморегуляція, рефлексія, міжособистісна взаємодія, комунікація

Анотація

У статті розглянуто структурні компоненти емоційного інтелекту та розглянуто їх значення в процесі міжособистісної взаємодії. До структурних компонентів емоційного інтелекту належить розпізнавання власних емоцій, володіння емоціями, розуміння емоцій, само мотивація. З’ясовано, що недостатньо розвинений емоційний інтелект не дозволяє учневі визначити та усвідомити власні емоції. Доведено, що основні компоненти емоційного інтелекту (емпатія, мотивація досягнення, саморегуляція, рефлексія) необхідні для успішного старту в формуванні комунікативної компетентності молодших школярів. Наголошено, що формування емоційного інтелекту може відбуватися в процесі комунікації, змодельованої на уроці української мови.

Біографія автора

Світлана Луців, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бусел, В. (Ред.). (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун».

Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ : Либідь.

Луців, С. (2009). Формування мовної особистості засобами шкільної драми. Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 424 – 428. Дрогобич : Посвіт

Савченко, О. (1993). Урок у початкових класах: навчально-методичний посібник. Київ : Освіта.

REFERENCES

Busel, V. (Red.). (2004). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy. [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: VTF «Perun». [in Ukrainian]

Honcharenko, S. (1997). Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk. [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian]

Lutsiv, S. (2009). Formuvannya movnoyi osobystosti zasobamy shkilnoyi dramy [Formation of linguistic personality by means of school drama]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri - Native word in the ethno-cultural dimension, 424 – 428. [in Ukrainian]

Savchenko, O. (1993). Urok u pochatkovykh klasakh: navchalno-metodychnyy posibnyk [Lesson in Elementary Classes: Educational Manual]. Kyiv : Osvita. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті