ЯСКРАВЕ ОПРИЯВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЗНАВЧОЇ ДУМКИ

Автор(и)

  • Олена Кульбабська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242691

Ключові слова:

синтаксикологія; функційний синтаксис; ієрархія синтаксичних одиниць; аспекти дослідження одиниць синтаксису; класиологія; стилістичний регістр; функція

Анотація

У рецензії наголошено, що мета видання – подати вибрані фрагменти монографічних досліджень українських дослідників синтаксичного ладу української мови, наукових статей і матеріалів, що вийшли друком у другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. Основним критерієм добору авторських концепцій обрано прагнення провідних науковців комплексно осмислити специфіку синтаксичних одиниць – від синтаксем до тексту, виявити функційні параметри на логічному, структурному, семантичному та комунікативно-прагматичному рівнях. Хрестоматія охоплює сім розділів, які структуровано в двокнижжя. Теоретична й практична значущість рецензованої праці полягає в її синтетичному характері, поліконцептуальності, у глибокому осмисленні фактів та явищ, співвідносних із людським мисленням і мовленнєвими актами, в різнорівневому описі онтологічних властивостей основної комунікативної одиниці мови – речення. Цільова читацька авдиторія хрестоматії – студенти філологічних факультетів, аспіранти, учителі, викладачі закладів вищої освіти , дослідники української граматики.

Біографія автора

Олена Кульбабська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Синтаксис української мови : хрестоматія : у 2-х ч. (2019). / упор. : А. Мойсієнко, В. Чумак, С. Шевель. (Ч. І – ІІ). Київ : ВПЦ «Київський національний університет».

REFERENCES

Syntaksys ukrayinsʹkoyi movy : khrestomatiya : u 2-kh chastynakh (2019). [Syntax of the Ukrainian language] / upor. : A. Moisienko, V. Chumak, S. Shevel. (Ch. I – II). Kyiv : VPC «Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet».

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті