Пошук


 
Випуск Назва
 
2017 ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація  PDF
Наталія Пономаренко
 
2015 СТАН МОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У КОНЦЕПЦІЇ М. ЛОЗИНСЬКОГО Анотація  PDF
Світлана Гірняк
 
2015 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) Анотація  PDF
Петро Білоусенко
 
2018 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ РУКИ ДО ПИСЬМА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ Анотація  PDF
Світлана Луців
 
2018 ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ НАЗВ ОБРЯДОВИХ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ У СВІТЛІ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Йосип Осецький
 
2018 МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ. ПОЛОНИНА Анотація  PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2017 ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Анотація  PDF  PDF
Ірина Вікторівна Цепова, Лідія Іванівна Іванова
 
2019 ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ КОНСТАНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ Анотація  PDF
Світлана ГІРНЯК
 
2017 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація
Світлана Гайдук
 
2017 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація  PDF
Світлана Гірняк
 
2015 СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ПІСНІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» Анотація  PDF
Зоя Валюх
 
2017 ЛІСОСПЛАВНА ЛЕКСИКА В СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕМІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ» Анотація  PDF
Василь Грещук, Валентина Грещук
 
2017 ГОВІРКОВІ ЕЛЕМЕНТИ В ТВОРАХ Я. ТКАЧІВСЬКОГО ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ МОВНОГО КОЛОРИТУ МІСЦЕВОСТІ Анотація  PDF
Микола Лесюк
 
2016 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Анотація  PDF
Ірина Патен
 
2016 ПРОЦЕСИ НЕОДІАЛЕКТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ БУКОВИНИ Анотація  PDF
Олена Кульбабська
 
2016 ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ІВАНА ФРАНКА «ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО» Анотація  PDF
Світлана Гірняк
 
2015 ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В МОВНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ Анотація  PDF
Леонід Охрiменко
 
2015 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Анотація
Ханым Байрам кызы Мустафаєва
 
2015 ЛІНГКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЛОРОКОНЦЕПТУ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Тетяна Мішеніна
 
2015 НЕОЛОГІЗМИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕМИСЬКИХ ДРУКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація  PDF
Мар’яна Барчук
 
1 - 20 з 20 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо