DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2018.140887

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ НАЗВ ОБРЯДОВИХ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ У СВІТЛІ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Йосип Осецький

Анотація


У статті доводиться ефективність застосування етнолінгвістичного підходу, методологічних засад порівняльно-історичного мовознавства, теорії систем і методу системного аналізу для моделювання і об’єктивного пізнання змісту систем творення праукраїнськими спільнотами Буковини та Поділля індоєвропейською мовою назв великодніх обрядових яєць «писанка», «крашанка» і «галунка».


Ключові слова


етнолінгвістичний підхід; системи словотвору; метод системного аналізу; індоєвропейська мова; «писанка»; «крашанка»; «галунка».

Повний текст:

PDF

Посилання


B ilodid, I.K. (1970-1980) (Eds.) Slovnyk ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vols 4). (p. 330). Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Bilodid, I.K. (1975) (Eds.) Slovnyk ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vols 6). (p. 359). Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Bulahovskyj, L.A. (1977) Pytannya poxodzhennya ukrayinskoyi movy [The question of the origin of the Ukrainian language] Vybrani praci v piaty tomah – Selected works in fi ve volumes. (Vols 2), (p. 13). Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

H rinchenko, B. (1958) Slovar ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (Vols 2). (p. 573) Kyiv : Publishing house of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. [in Ukrainian]

H rinchenko, B. (1958) Slovar ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (Vols 1). (p. 494) Kyiv : Publishing house of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR [in Ukrainian]

Zhajvoronok, V.V. (2006) Znaky ukrayinskoyi etnokultury : Slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian Ethnoculture: Dictionary-Directory]. Kyiv : Dovira. [in Ukrainian]

Karavanskyj, S.J. (2014) Praktychnyj slovnyk synonimiv ukrayinskoyi movy [Practical dictionary of synonyms of the Ukrainian language]. Lviv : BaK [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білодід, І.К.(Ред.) (1973) Словник української мови: в 11 томах. Том 4. Київ : Наукова думка.

2. Білодід, І.К.(Ред.) (1975) Словник української мови: в 11 томах. Том 6. Київ : Наукова думка.

3. Булаховський, Л.А. (1977) Питання походження української мови : Вибрані праці в п’яти томах. Т. 2. Київ : Наукова думка.

4. Грінченко, Б. (1958) Словарь української мови. Том 1. Київ : Вид-во Академії наук Української РСР.

5. Грінченко, Б. (1958) Словарь української мови: в 4-х т. Том 2. Київ : Вид-во Академії наук Української РСР.

6. Жайворонок, В. В. (2006) Знаки української етнокультури : Словник-довідник. Київ: Довіра.

7. Караванський, С.Й. (2014). Практичний словник синонімів української мови. Львів: БаК.

8. Карачко, С.І. Традиція Великодніх свят на Буковині. Взято з http://maidan. org.ua/static/mai/1303466995.html.

9. Кочергина, В. А. (2005) Санскритско-русский словарь : Около 30000 слов / В.И. Кальянов (ред.). Москва : Академический проект : Альма Матер. 10. Мельничук, О.С., Болдирєв, Р.В., Коломієць В.Т., Скляренко В.Г. (ред.) (2003) Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 4. Київ : Наукова думка.

11. Осецький, Й.П. (2013) Етимологія понять кольорів «чорний» і «червоний» у дзеркалі санскриту. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 213-222.

12. Осецький, Й.П. (2015). Вчення О.О. Потебні і релікти індоєвропейської мисливської лексики в апелятивах і онімах української мови: дані системного аналізу. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 192-199.

13. Поливаний понеділок. Взято з https://uk. wikipedia org/wiki/ Поливаний_ понеділок.

14. Потебня, А.А. Мысль и язык. Взято з http: // ww.classes.ru / grammar / 147. Potebnya.

15. Семчинський, С.В. (1988) Загальне мовознавство. Київ : Вища школа. Головне вид-во.

16. Словник синонімів української мови. Взято з http://ycilka.net/synonim. php?id=18; 17. Український мовно-інформаційний фонд НАН України. Синонімія. Взято з http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/dictua.aspx.

18. Шкуратов, В.А. (1997) Историческая психология. Москва : Смысл.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)