DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110729

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Світлана Гірняк

Анотація


У статті розглянуто і теоретично обґрунтовано особливості формування соціокультурної компетентності учнів під час вивчення української мови; схарактеризовано особливості успішного формування в дітей молодшого шкільного віку соціокультурної компетентності; окреслено зміст соціокультурного аспекту навчання української мови учнів 4 класу початкової школи та виокремлено ефективні види роботи для формування соціокультурної компетенції молодших школярів на уроках української мови.


Ключові слова


мова; мовлення; соціокультурна компетентність; уроки української мови; молодші школярі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibik, N.M., Vashulenko, M.S. & Martynenko, V.O. (2014). Formuvannia predmetnykh kompetentnostei v uchniv pochatkovoi shkoly [Formation of subject competences in elementary school students]. Kyiv : Pedahohichna dumka. [in Ukrainian]

Hirniak, S.P. (2009). Sotsiokulturni komponenty i kompetentsii movnoi osobystosti [Socio-cultural components and competences of the linguistic personality]. Visnyk Donetskoho instytutu sotsialnoi osvity. Seriia «Filolohiia. Zhurnalistyka », 5, 23 – 27. [in Ukrainian] 3. Hirniak, S.P. (2009). Sutnist sotsiokulturnoi kompetentsii movnoi osobystosti

[The essence of the sociocultural competence of the linguistic personality]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Native word in ethnocultural dimension». Materials Second International Scientifi c Conference. (рр. 377 - 383). Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity (2012). [State standard of elementary general education]. Praktyka upravlinnia zakladamy osvity: Shchomisiachnyi spetsializovanyi zhurnal (Spetsvypusk). Kyiv. [in Ukrainian]

Masenko, L. (2007). (U)movna (U)kraina: Populiarne vydannia. [(U) language (U) country: popular opinion]. Kyiv. [in Ukrainian]

Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh iz navchanniam ukrainskoiu movoiu : 1-4 klasy. (2012). [The curriculum for secondary schools with teaching in the Ukrainian language: one-hour class]. Kyiv. [in Ukrainian]

Syniavskyi, O. (1941) Normy ukrainskoi literaturnoi movy [Norms of the Ukrainian Literary Language]. Lviv : Ukrainske vydavnytstvo. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy pro «Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity» № 347 vid 22 kvitnia 2002 roku Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/347/2002 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Мартиненко В.О. та ін. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 346 с.

2. Гірняк С.П. Соціокультурні компоненти і компетенції мовної особистості / Світлана Гірняк // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія «Філологія. Журналістика». – Том 5. – Випуск 2009. – С. 23 – 27.

3. Гірняк С.П. Сутність соціокультурної компетенції мовної особистості // Збірник наукових праць за матеріалами Другої Міжнародної науково-практичної конференції : Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 377 – 383.

4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Практика управління закладами освіти: Щомісячний спеціалізований журнал (Спецвипуск). – Київ, 2012. – 68 с.

5. Масенко Л. (У)мовна (У)країна: Популярне видання / Лариса Масенко. – К. : Темпора, 2007. – 88 с.

6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою : 1-4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 392 с.

7. Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 363 с.

8. Указ Президента України про «Національну доктрину розвитку освіти» № 347 від 22 квітня __________2002 року [Електронний ресурс] // Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)