DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.101972

ЛІНГКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЛОРОКОНЦЕПТУ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Тетяна Мішеніна

Анотація


У публікації розкрито динаміку змін у структурі і семантиці флороконцепту «трава» в українській мові. Схарактеризовано фольклорну традицію іманентності природного складника у світоглядній картині світу українців; здійснено комплексний аналіз флористичних концептів, описано сучасну тенденцію сприйняття флороконцепту як рівноцінного учасника діалогу зі всесвітом.


Ключові слова


флороконцепт; лінгвокультурологія; діахронія; українська мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk K.P. Kulturnyi kontsept yak vidobrazhennia natsionalnoi svidomosti (na materiali suchasnoi frantsuzkoi movy) / K.P. Antoniuk // Mova i kultura : [nauk. shchorichnyi zhurnal]. – K. : Vyd-yi Dim Dmytra Buraho, 2004. – Vyp. 7. – T.IV. Ch.I. Linhvokulturolohichna interpretatsiia tekstu. – S. 291–296.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T.Busel. – K. : Irpin, 2004. – 1440 s.

Vendyna T.Y. Еtnolynhvystyka, aksyolohyia y slovoobrazovanye / T.Y. Vendyna // Slovo y kultura. Pamiaty N.Y.Tolstoho. – M. : Yndryk, 1998. – T. I. – S. 39-48.

Holota Liubov. Vikna : [poezii] / Liubov Holota. – K. : Molod, 1983. – 87 s.

Zhaivoronok V. V. Znaky ukrainskoi etnokultury : slovnyk-dovidnyk / Vitalii Viktorovych Zhaivoronok. – K.: Dovira, 2006. – 703 s.

Ihry ta pisni vesniano-litnia poeziia trudovoho roku / uporiad. O.I. Deia. – K. : Vyd-vo AN URSR, 1963. – 670 s.

Lishcheniuk H. Veresneva kolyskova / Hryhorii Lishcheniuk. – Kirovohrad : Tsentralno-Ukrainske vydavnytstvo, 2013. – 234 s.

Nimchuk V.V. Davnoruska spadshchyna v leksytsi ukrainskoi movy / V.V. Nimchuk. – K. : Naukova dumka, 1992. – 416 s.

Slovnyk symvoliv / za red. Potapenko O., Dmytrenko M. – K. : Narodoznavstvo, 1997. – 155 s.

Ukrainski narodni pisni: Rodynno-pobutova liryka. – Ch. I : Pisni pro kokhannia. – K. : Dnipro, 1964. – 588 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонюк К.П. Культурний концепт як відображення національної свідомості (на матеріалі сучасної французької мови) / К.П. Антонюк // Мова і культура : [наук. щорічний журнал]. – К. : Вид-ий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т.ІV. Ч.І. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 291–296.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К. : Ірпінь, 2004. – 1440 с.

3. Вендина Т.И. Этнолингвистика, аксиология и словообразование / Т.И. Вендина // Слово и культура. Памяти Н.И.Толстого. – М. : Индрик, 1998. – Т. I. – С. 39-48.

4. Голота Любов. Вікна : [поезії] / Любов Голота. – К. : Молодь, 1983. – 87 с. 5. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

6. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року / упоряд. О.І. Дея. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 670 с.

7. Ліщенюк Г. Вереснева колискова / Григорій Ліщенюк. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2013. – 234 с.

8. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В.В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1992. – 416 с.

9. Словник символів / за ред. Потапенко О., Дмитренко М. – К. : Народознавство, 1997. – 155 с.

10. Українські народні пісні: Родинно-побутова лірика. – Ч. І : Пісні про кохання. – К. : Дніпро, 1964. – 588 с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)