DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102058

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

Ханым Байрам кызы Мустафаєва

Анотація


У статті наіедено коротке визначення мови, розкрито вплив мови на людину і суспільство, її місце і значення, культурні та мовні взаємини, досліджувані в різних напрямках. Приділено увагу значенню літератури в житті людини і суспільства. Усе це в цілому вказує на те, що мова є засобом формування і вираження культури суспільства, яке створило і використовує цю мову.


Ключові слова


мова; культура; усна народна творчість; національні та загальнолюдські цінності

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Efeoglu. Sovremennyy tiurkskiy yazyk. – 552 s.

Istoriia azerbaydzhanskoi literatury. – Baku: Elm, 2004.

Mubariz Suleimanly. Kriterii natsionalnogo soznaniya : edinstvo yazyka I kultury / http://www.milliedebiyat.com/index.php/turk-edebiyati/9-sinif-insan-vetoplumhayatindaki-yeri-ve-onemi

Afgani Dzhamaleddin. Izbrannye sochineniia. – Baku : Azerneshr, 1998. – S. 72.

Godzhatyurk Utkan. Atatyurk. – Baku : Elm, 1991. – 201 s.

«Khal gazeti» Afet Sadygoglu. Natsionalno-nravstvennoe nasledie i faktor yazyka.

«Khudzhurat – 13».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Эфеоглу. Современный тюркский язык. – 552 c.

2. История азербайджанской литературы. – Баку: Эльм, 2004.

3. Мубариз Сулейманлы. Критерий национального сознания : единство языка и культуры / http://www.milliedebiyat.com/index.php/turk-edebiyati/9-sinifinsanve-toplum-hayatindaki-yeri-ve-onemi

4. Афгани Джамаледдин. Избранные сочинения. – Баку : Азернешр, 1998.– С. 72.

5. Годжатюрк Уткан. Ататюрк. – Баку : Эльм, 1991. – 201 с.

6. «Хал газети» Афет Садыгоглу. Национально-нравственное наследие и фактор язика.

7. «Худжурат – 13».

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)