DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102286

СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ПІСНІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ»

Зоя Валюх

Анотація


У статті проаналізовано лексему «пісня» як активну одиницю поетичного словника Ліни Костенко. Визначено стилістичні особливості іменника «пісня», з’ясовано його лексичну сполучуваність, текстове оточення та образні параметри. Зазначено, що проблема вивчення особливостей функціонування слова в художньому поетичному творі не втратила своєї актуальності, у зв’язку з цим поетична спадщина Ліни Костенко слугує невичерпним джерелом для досліджень. Досліджено, що образ лексеми пісня за обширом асоціативних зв’язків і глибиною семантичного наповнення є важливим компонентом національної поетичної картини світу.


Ключові слова


слово-образ; національна ментальність; кореляція; асоціативні зв’язки; поетична мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopovn.) / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K. : Irpin: VTF “Perun”, 2009. – 1736 s.

Bybyk S. “Novyi slovnyk epitetiv ukrainskoi movy” : do korpusu poetychnoi movy / Svitlana Bybyk // Kultura slova. – K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2012. – Vyp. 77. – S. 64 – 72.

Kostenko L. Marusia Churai. Istorychyi roman u virshakh / Lina Kostenko. – K. : Dnipro, 1982. – 135 s.

Marfi na Zh. “Ya vse viddam za odne nespodivane “mamo” /Zhanna Marfi na // Kultura slova. – K. : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011. – Vyp. 74. – S. 22–27.

Starchevskyi B. “Pisnia – liubov moia” : Shtrykhy do portreta kompozytora Oleksandra Bilasha / B.Starchevskyi // Vitchyzna. – 1979. - № 5. – S. 159–162.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009. – 1736 с.

2. Бибик С. “Новий словник епітетів української мови” : до корпусу поетичної мови / Світлана Бибик // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 77. – С. 64–72.

3. Костенко Л. Маруся Чурай. Історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – К. : Дніпро, 1982. – 135 с.

4. Марфіна Ж. «Я все віддам за одне несподіване «мамо» / Жанна Марфіна // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 74. – С. 22–27.

5. Старчевський Б. «Пісня – любов моя» : Штрихи до портрета композитора Олександра Білаша / Б. Старчевський // Вітчизна. – 1979. – № 5. – С. 159 – 162.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)