ОЗНАКИ ТВОРЕННЯ ПРАУКРАЇНСЬКИМ ЕТНОСОМ ХОРОНІМІВ КАРПАТИ, БЕСАРАБІЯ, БУКОВИНА, ГАЛИЧИНА, ГУЦУЛЬЩИНА В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКУ МОВНУ ЕПОХУ

Автор(и)

  • Йосип Осецький Центр дослідження історії Поділля Інституту історії Академії наук України при Кам’янець-Подільський національний університет (Хмельницький, Україна), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.211694

Ключові слова:

філософія мови; метод системного аналізу; індоєвропейська мова; системи словотвору; хоронім; Бессарабія; Буковина; Галичина; Гуцульщина; Карпати

Анотація

Мета цієї роботи – розкрити ознаки і чинники системного словотвору конкретними доісторичними праукраїнськими спільнотами їх індоєвропейських назв, успадкованих українською мовою як хороніми Карпати. Бессарабія, Буковина, Галичина, Гуцульщина.

Проаналізовано сучасний стан досліджень з питань походження зазначених хоронімів, встановлено, що їх етимологія не з’ясована і перебуває на рівні непереконливих гіпотез.

Дослідження побудоване на засадах філософії мови з використанням синергетичного підходу та методів теоретичного моделювання і системного аналізу. На цій методологічній і методичній основі виявлені ознаки творення лексем Бессарабія, Буковина, Галичина, Гуцульщина, Карпати у доісторичну добу великими праукраїнськими спільнотами – племенами або союзами племен – їх індоєвропейською мовою. Цей мовний поступ був об’єктивним етнолінгвістичним процесом, що відбувався у системному взаємозв’язку мовних і позамовних – природних та особистісно-соціальних чинників. Його рушієм був, у сенсі філософії мови, народний дух древнього автохтонного населення, що проявлявся у його життєдіяльності на конкретних макротериторіях.

Досліджені лексеми задовольняли життєво важливі соціальні потреби і виконували функції іменування племен-творців мови за пріоритетним видом їх занять зерновим землеробством (Бессарабія, Галичина) або тваринництвом (Карпати, Буковина, Гуцульщина), а також інформаційно закріплювали природне право цих племен на заселені й обжиті ареали. Успадкування українцями цих назв, навіть попри втрату первісної семантики, засвідчує етнічну і мовну спорідненість доісторичного населення Праукраїни та українського народу.

Робота доводить перспективність досліджень з історичного мовознавства на засадах  філософії мови та з використанням методів теоретичного моделювання і системного аналізу давноминулих і невідтворних іншими засобами мовних явищ.

Біографія автора

Йосип Осецький, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії Академії наук України при Кам’янець-Подільський національний університет (Хмельницький, Україна)

доктор філософії в галузі права, дійсний член Центру дослідження
історії Поділля Інституту історії Академії наук України при
Кам’янець-Подільському національному університеті (Хмельницький,
Україна)

Посилання

Bajtsar, A. (2017) Istoriya pohodzhennya ta vykorystanya nazvy «KARPATY» [History of the origin and use of the name «CARPATHIANS»]. Retrieved from: http://baitsar.blogspot.com/ 2017/12/blog-post.html/ [in Ukrainian].

Hopka, B.M., Homenko, M.P., Pavlenko, P.M. (2004) Konyarstvo : Pidruchnyk. [Horse breeding : Textbook]. Kyiv : Vyscha osvita [in Ukrainian].

Humboldt, W, von (1985) Harakter yazyka i harakter naroda [The character of language and the character of the people]. (pp. 370-381) Moscow : Progress [in Russian].

Humboldt, W, von (2000) О razlichii stroyeniya chelovecheskih yazykov i yeho vliyanyi na duhovnoye razvitiye chelovechestva. Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu [On the differences in the structure of human languages and its influence on the spiritual development of mankind. Selected works on linguistics] (pp. 37-298). Moscow : Progress [in Russian].

Koсhergina, V.A. (2005) Sanskritsko-russkii slovar okolo 30000 slov [Sanskrit-Russian dictionary: About 30.000 words]. Kalianov, V.I. (Ed.) Moscow : Akademicheskiy proekt, Alma Mater [in Russian].

Melnytshuk, O.S. (Eds.), & Bilodid, I.K., & Kolomijec, V.T., & Tkachenko, O.B. (1983) Etymolohishnyj slovnyk ukrayinskoyi movy u 7 tomah. Tom 1 [The etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 volumes] (Vols 1), (pp. 630). Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Ossetsky, J.P. (2015). Vchennia O O. Potebni i relikty indoievropeiskoi myslyvskoi leksyky v apeliatyvah i onimah ukrainskoi movy: dani systemnoho analizu. [The teachings of O.O. Potebnia and relics of Indo-European hunting vocabulary in appellation and onyms of the Ukrainian language: data of system analysis]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri – Native word in the ethno-cultural dimension, 192-199. Drohobych : Posvit [in Ukrainian].

Ossetsky, J.P. (2018) Indoevropejska etymolohiya nazv velykodnih jaietc u svitli etnolingvistyky i systemnoho analizu [Indo-European etymology of the title of objective breast years in the light of ethnolinguistics and systemal analysis] Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri – Native word in the ethno-cultural dimension, 141-150. Drohobych : Posvit [in Ukrainian]. htps://doi.org/10.24919/2411-4758.2018.140887.

Ossetsky, J.P. (2010) Mozhlyvosti zastosuvannya systemnoho metodu u doslidzhennyah etymolohii arhaichnyh toponimiv [Possibilities of application of the system method in researches of etymology of archaic toponyms] (pp.162–166). Kamenets-Podolsky : Axiom [in Ukrainian].

Potebnya, А.А. (1862) Mysl i jazyk [Thought and language]. Retrieved from http:// www.classes.ru/grammar/147.Potebnya [in Russian].

Shkuratov, V.A. (1997) Istoricheskaya psihologiya [Historical Psychology]. Moscow : Smysl [in Russian].

Vynokur, I.S., & Hucal, A.F., & Penyak, S.I., & Tymoschuk, B.S., & Jakubovskyy, V.I. (1984) Dovidnyk z archaeology Ukrainy. Kchmelnycka, Chernivecka, Zakarpatska oblasti [Handbook of Archeology of Ukraine. Khmelnytsky, Chernivtsi, Transcarpathian regions]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Vаsмеr, М. (1986) Etimologicheskij slovar russkoho jazyka. V 4 t. Т. 2. [Etymological dictionary of the Russian language. In 4t. Vol. 2] (pp.202-203). Moscow : Progress [in Russian].

Yanko, М.Т. (1998) Toponimichnyy slovnyk Ukrainy : Slovnyk-Dowidnyk [Toponymic Dictionary of Ukraine: Dictionary-reference book]. Kyiv : Znanya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті