АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Світлана Гайдук Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110489

Ключові слова:

соціокультурна компетенція, комунікативна компетенція, вихователь дошкільного навчального закладу, аспект, методи навчання, іноземна мова, культура.

Анотація

У статті розглянуто соціокультурну компетенцію як важливий компонент англомовної комунікативної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Нове соціальне замовлення в галузі освіти та зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземної мови. Разом із тим виникає необхідність у формуванні соціокультурної компетентності майбутнього вихователя ДНЗ у процесі навчання англійської мови у вищому навчальному закладі. Він повинен бути готовим до міжкультурної комунікації, мати сформовану інтеркультурну та транскультурну свідомість для визнання існування іншої національно-культурної ідентичності, яка є рівноправною з його власною культурою.

Мета статті – розкрити актуальні аспекти формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови. Автором проаналізовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «соціокультурна компетенція»; висвітлено актуальні аспекти, що впливають на ефективність формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови.

Особлива увага звертається на використання комплексу тематично організованих автентичних матеріалів соціокультурного характеру, вивчення англійської мови у взаємозв’язку з дисципліною «Країнознавство», інтерактивне включення в англомовну комунікацію завдяки використанню сучасних методів і прийомів навчання, формування мотивації студентів, створення сприятливого соціально-психологічного клімату на заняттях з іноземної мови. Як результат, студенти виховуватимуть у собі не лише шанобливе ставлення до англійської мови і її носіїв, але й почуватимуть себе впевнено в англомовному середовищі.

Перспективи подальшої наукової роботи в означеному напрямі вбачаємо в аналізі підручників та навчальних посібників з іноземної мови як основного дидактичного матеріалу для опанування моделями комунікативної поведінки.

 

Біографія автора

Світлана Гайдук, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової та
дошкільної освіти

Посилання

Bibler, V. S. (1990). Ot naukoucheniya – k logike kultury: Dva fi losofskikh vvedeniya v dvadtsat pervyy vek [From the science of learning to the logic of culture:Two philosophical introductions to the twenty-fi rst century]. – Moscow : Politizdat. [in Russian]

Vitiuk, V. (2016). Osnovni shliakhy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv pochatkovoi shkoly [Basic ways of formation of socio-cultural competence of elementary school students]. Retrieved from: http://ddpu.drohobych.net/ native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-60.pdf [In Ukrainian]

Gorchakava, N. V. (2011). Izuchenie inostrannogo yazyka kak sredstvo priobshcheniya k drugoy kulture [Learning a foreign language as a means of sharing a different culture]. Anglіyska mova ta lіteratura – English language and literature, 19,2–5. [in Russian]

Kolominova, O. O. (1997). O formirovanii sotsiokulturnoy kompetentsii u mladshikh shkolnikov [On the formation of socio-cultural competence in junior schoolchildren culture]. Іnozemnі movi – Foreign languages, 3, 39–41. [in Russian]

Maksymets, M. (2006). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of socio-cultural competence in the process of learning a foreign language]. Lviv: Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, 21, 211–218. [In Ukrainian]

Panova, L. S. (2010). Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: pidruchnyk [Methods of teaching foreign languages in secondary schools: textbook]. Kyiv: VTs «Akademiia». [In Ukrainian]

Meshko, H. M. (2010). Vstup do pedahohichnoi profesii : navch. posib. [Introduction to the pedagogical profession]. Kyiv: Akademvydav. [In Ukrainian]

Pakhomova, T. O. (2013). Formuvannia anhlomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv-fi lolohiv v umovakh linhvosotsiokulturnoho pidkhodu [Formation of English-language communicative competence of students-philologists in a linguistic and sociocultural approach]. Dnipropetrovsk: Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia», 1(5), 59–64. [In Ukrainian]

Safonova, V. V. (1992). Sotsiokulturnyy podkhod k obucheniyu inostrannomu yazyku kak spetsialnosti [Sociocultural approach to teaching a foreign language as a specialty]. Doctor’s thesis. Moskva. [in Russian]

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. (2000). Kyiv: Nauk. dumka –Scientifi c thought. [In Ukrainian]

Sysoev, P. V. (2001). Kulturnoe samoopredelenie lichnosti v kontekste dialoga kultur : monografi ya [Cultural self-determination of a person in the context of a dialogue of cultures: monograph]. Tambov : TGU im. Derzhavina. [in Russian]

Minnisa, S. Safi na. (2014). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti v navchanni angliyskoyi movy [Formation of Socio-cultural Competence in Foreign Language Teaching]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, (pp. 80-83). Retrieved from: www.sciencedirect.com [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-16

Номер

Розділ

Статті