DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.101722

СТАН МОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У КОНЦЕПЦІЇ М. ЛОЗИНСЬКОГО

Світлана Гірняк

Анотація


У пропонованій статті схарактеризовано стан мовно-культурного розвитку Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., окреслено перспективи подальшого розвитку краю на основі аналізу праць Михайла Лозинського «Утворення українського коронного краю в Австрії» (1915 р.), «Галичина в життюУкраїни» (1916 р.), «Сорок літ діяльності “Просвіти”. В 40-літній Ювілей Товариства» (1908 р.), «Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині» (репринтне видання, 1994 р.). Доведено, що кінець ХІХ – початок ХХ ст. – це період значних зміни у свідомості українського народу, перш за все його передової частини – інтелігенції, завдяки якій значно активізувалося політичне і культурне життя українців Наддніпрянщини та русинів Галичини,що і призвело до появи численних українських партій, видань, освітніх закладів, наукових товариств, організацій та об’єднань.


Ключові слова


мовно-культурна ситуація; мова; освіта; література; наукове життя; Галичина; коронний край

Повний текст:

PDF

Посилання


Lozynskyi M. Sorok lit diialnosty «Prosvity» (V 40-litnii Yuvilei Tovarystva) / M. Lozynskyi. – Koshtom i zakhodom Tovarystva «Prosvita». Zdrukarni Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka pid zariadom K. Bednarskoho. – Lviv, 1908. – 82 s.

Lozynskyi M. Utvorennie ukrainskoho koronnoho kraiu v Avstrii / M. Lozynskyi. – Lviv, 1915.– 78 s.

Lozynskyi M. Halychyna v zhyttiu Ukrainy / M. Lozynskyi. – Vydannie «Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy» z druk. Ad. Holtshavzena v Vidni. – Viden, 1916. – 61 s.

Lozynskyi M. Ukrainstvo i moskvofi lstvo sered ukrainsko-ruskoho narodu v Halychyni / M. Lozynskyi. – Ukrainske Bratstvo Shanuvalnykiv T. Shevchenka.Stryiskyi Oseredok. Nakladom d-ra Volodymyra Bachynskoho. Z drukarni Ivana Aikhelbergera i Sp. – Lviv, Rynok ch. 10. Dim «Prosvity». – Repryntne vydannia. Vidpovidalnyi za vypusk Ya.F. Mykhailiuk. – MP «Opryshky», m. Stryi, 1994. – 93 s.

Stepanov G.V. Yazyik. Literatura. Poetika / G.V. Stepanov. – M. : Nauka, 1988. – 382 s.

Tkach L.O. Ukrainska literaturna mova na Bukovyni v kintsi KhIKh – na pochatku KhKh st. / L.O. Tkach. – Chastyna 2: Dzherela i sotsiokulturni chynnyky rozvytku: monohrafi ia / L. Tkach. – Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2007. – 704 s.

Chaplenko V. Ukrainska literaturna mova (ХVII st. – 1917 r.) / V. Chaplenko. – Niu-York, 1955. – 328 s.

Sherekh Yu. Halychyna v formuvanni novoi ukrainskoi literaturnoi movy / Yu. Sherekh. – Miunkhen : Ukrainskyi Vilnyi Universytet, 1949. (Seriia : Skrypty. – T. 27). – 93 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лозинський М. Сорок лїт дїяльности «Просвіти» (В 40-лїтнїй Ювілей Товариства) / М. Лозинський. – Коштом і заходом Товариства «Просьвіта». З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарського. – Львів, 1908. – 82 с.

2. Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії / М. Лозинський. – Львів, 1915.– 78 с.

3. Лозинський М. Галичина в життю України / М. Лозинський. – Виданнє «Союзу Визволення України» з друк. Ад. Гольцгавзена в Віднї. – Відень, 1916. – 61 с.

4. Лозинський М. Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині / М. Лозинський. – Українське Братство Шанувальників

Т. Шевченка. Стрийський Осередок. Накладом д-ра Володимира Бачинського. З друкарні Івана Айхельберґера і Сп. – Львів, Ринок ч. 10. Дім «Просьвіти». – Репринтне видання. Відповідальний за випуск Я.Ф. Михайлюк. – МП «Опришки», м. Стрий, 1994. – 93 с.

5. Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика / Г.В. Степанов. – М. : Наука, 1988. – 382 с.

6. Ткач Л.О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л.О. Ткач. – Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку : монографія / Л. Ткач. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 704 с.

7. Чапленко В. Українська літературна мова (ХVІІ ст. – 1917 р.) / В. Чапленко. – Нью-Йорк, 1955. – 328 с.

8. Шерех Ю. Галичина в формуванні нової української літературної мови / Ю. Шерех. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 1949. (Серія: Скрипти. – Т. 27). – 93 с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)