DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103659

ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ІВАНА ФРАНКА «ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО»

Світлана Гірняк

Анотація


У статті схарактеризовано ідейний зміст та мовні особливості тексту авторської передмови Івана Франка до видання польською мовою 1895 року «Дещо про себе самого», що відображає світоглядні та ментальні риси не лише визначного українського письменника, політичного та громадського діяча, науковця, а й яскравого представника прогресивної, національно свідомої генерації української інтелігенції Східної Галичини.


Ключові слова


мова; соціолект; українська інтелігенція; Іван Франко; Східна Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Franko I. Deshcho pro sebe samoho // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty tomakh. – T. 31. Literaturno-krytychni pratsi (1897 – 1899) / Uporiad. ta koment. Yu.L. Bulakhovskoi, V.P. Viedinoi, T.I. Komaryntsia, K.P. Kutkokovets, V. P.Lukianovoi, A.I. Skotsia; Red. H.D. Verves, O.N. Moroz. – K. : Naukova dumka, 1981. – 595 s. – S. 28 – 32.

Chaplenko V. Ukrainska literaturna mova yii vynyknennia y rozvytok (XVII – 1917 r.) / Vasyl Chaplenko. – Ukrainskyi Tekhnichnyi Instytut u Niu-Yorku, katedra ukrainoznavstva. – Niu-York : drukuvav A. Orel, 1955. – 330 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Франко І. Дещо про себе самого // Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 31. Літературно-критичні праці (1897 – 1899) / Упоряд. та комент. Ю.Л. Булаховської, В.П. Вєдіної, Т.I. Комаринця, К.П. Куткоковець, В. П.Лук'янової, А.I. Скоця; Ред. Г.Д. Вервес, О.Н. Мороз. – К. : Наукова думка, 1981. – 595 с. – С. 28 – 32.

Чапленко В. Українська літературна мова її виникнення й розвиток (XVII – 1917 р.) / Василь Чапленко. – Український Технічний Інститут у Нью-Йорку, катедра українознавства. – Нью-Йорк : друкував А. Орел, 1955. – 330 с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)