DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103665

ПРОЦЕСИ НЕОДІАЛЕКТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ БУКОВИНИ

Олена Кульбабська

Анотація


У статті розглянуто проблему розширення функційно-стильової парадигми сучасної української літературної мови, що зумовлює адаптацію діалектизмів у загальновживаному літературному стандарті, уможливлює обігрування різних форм національної мови для досягнення художньо-естетичного ефекту в прозовому тексті, а також уяскравлення естетичного потенціалу територіальних відмін національної мови, аксіологічний зміст яких виявляємо лише на тлі стандартних літературних форм і висловів.


Ключові слова


письменник Буковини; літературна мова; діалектизм; тематична група; естетичний потенціал; стилістичні функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych F. Dukhovna synerhetyka ridnoi movy. Linhvofilosofski narysy : monohrafiia / Florii Batsevych. – K. : Vyd-chyi tsentr „Akademiia”, 2009. – 192 s. – (Seriia „Monohraf”).

Greshchuk V. V. Pivdenno-zakhidni dialekty v ukrainskii khudozhnii movi. Narys / V. V. Greshchuk, Val. V. Greshchuk. – Ivano-Frankivsk : Vyd-vo Prykarpatskoho nats. un-tu imeni Vasylia Stefanyka, 2010. – 309 s.

Zhaivoronok V. Ukrainska etnolinhvistyka : narysy / Vitalii Zhaivoronok. – K. : Vyd-vo «Dovira» , 2007. – 262 s.

Zaits V. H. Movna kartyna svitu hutsula druhoi polovyny XIX stolittia (za khudozhnoiu ta epistoliarnoiu spadshchynoiu Yuriia Fedkovycha) : avtoref. dys ... kand. filol. nauk : 10.02.01 / Veronika Hryhorivna Zaits . – Chernivtsi, 2010. – 20 s.

Koloiz Zh. V. Dialektyzmy v romani Marii Matios «Solodka Darusia» / Zh. V. Koloiz [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/729/670

Kryshtanovych O. V. Movlennieva struktura obrazu avtora u tvorchosti Yuriia Fedkovycha : avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.02.01 / Oksana Vasylivna Kryshtanovych. – Chernivtsi : ChNU, 2006. – 20 s.

Krupa M. P. Movlennieva struktura obrazu avtora v tvorchosti O. Kobylianskoi / M. P. Krupa. – K. : Ridna mova, 1998. – 145 s.

Kulbabska O. V. „Ty si slova ne rush, se – zoloti kleinody...” (Markery rozmovnosti v movotvorchosti Viry Kytaihorodskoi) / O. V. Kulbabska // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka : zb. nauk. prats / vidp. red. L. M. Marchuk. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2015. – Vyp. 38 : Filolohichni nauky. – S. 181–186.

Kulbabska O. V. «Pyshu, yak sertse dyktuie…» (Idiostyl Sydora Vorobkevycha) : [monohrafiia] / Olena Kulbabska, Nataliia Shatilova. – Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t, 2016. – 456 s. – (Movni skarby Bukovyny).

Matviias I. H. Vidbyttia hovoriv u movi tvoriv Yuriia Fedkovycha / I. H. Matviias // Movoznavstvo. – 2009. – № 5. – S. 37–43.

Mykhailovskyi V. I. Melodiia biloho smutku : proza / Volodymyr Mykhailovskyi / peredm. Nadii Babych. – Chernivtsi : Prut, 2013 – 408 s.

Morarash H. V. Idiolekt Yevhenii Yaroshynskoi : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01 / Halyna Volodymyrivna Morarash. – Chernivtsi, 2016. – 20 s.

Pysmennyky Bukovyny druhoi polovyny XIX – pershoi polovyny XX stolittia : khrestomatiia / uporiad. : B. I. Melnychuk, M. I. Yuriichuk. – Chernivtsi : Prut, 2003. – Ch. 2 – 732 s.

Semenets O. O. Synerhetyka poetychnoho slova : monohrafiia / O. O. Semenets. – Kirovohrad : Imeks LTD, 2004. – 338 s.

Tsurkan M. V. Zasoby stylizatsii rozmovnosti u prozi pysmennykiv Bukovyny pochatku KhKhI stolittia : avtoref. : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 / Mariia Valentnivna Tsurkan. – K., 2015. – 20 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – К. : Вид-чий центр „Академія”, 2009. – 192 с. – (Серія „Монограф”).

Ґрещук В. В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / В. В. Ґрещук, Вал. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. – 309 с.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : нариси / Віталій Жайворонок. – К. : Вид-во «Довіра» , 2007. – 262 с.

Заїць В. Г. Мовна картина світу гуцула другої половини XIX століття (за художньою та епістолярною спадщиною Юрія Федьковича) : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вероніка Григорівна Заїць . – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 20 с.

Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся» / Ж. В. Колоїз [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/729/670

Криштанович О. В. Мовленнєва структура образу автора у творчості Юрія Федьковича : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Оксана Василівна Криштанович. – Чернівці : ЧНУ, 2006. – 20 с.

Крупа М. П. Мовленнєва структура образу автора в творчості О. Кобилянської / М. П. Крупа. – К. : Рідна мова, 1998. – 145 с.

Кульбабська О. В. „Ти сі слова не руш, се – золоті клейноди...” (Маркери розмовності в мовотворчості Віри Китайгородської) / О. В. Кульбабська / / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38 : Філологічні науки. – С. 181–186.

Кульбабська О. В. «Пишу, як серце диктує…» (Ідіостиль Сидора Воробкевича) : [монографія] / Олена Кульбабська, Наталія Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 456 с. – (Мовні скарби Буковини).

Матвіяс І. Г. Відбиття говорів у мові творів Юрія Федьковича / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 37–43.

Михайловський В. І. Мелодія білого смутку : проза / Володимир Михайловський / передм. Надії Бабич. – Чернівці : Прут, 2013 – 408 с.

Морараш Г. В. Ідіолект Євгенії Ярошинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галина Володимирівна Морараш. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 20 с.

Письменники Буковини другої половини XIX – першої половини XX століття : хрестоматія / упоряд. : Б. І. Мельничук, М. І. Юрійчук. – Чернівці : Прут, 2003. – Ч. 2 – 732 с.

Семенець О. О. Синергетика поетичного слова : монографія / О. О. Семенець. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.

Цуркан М. В. Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття : автореф. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Марія Валентнівна Цуркан. – К., 2015. – 20 с.

 

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)