DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.100955

НЕОЛОГІЗМИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕМИСЬКИХ ДРУКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мар’яна Барчук

Анотація


У статті проаналізовано низку неологізмів та оказіоналізмів у контекстілексичних змін в українській літературній мові Галичини окресленого періоду. Матеріалом для розвідки стали перемиські друки, вміщені головно в альманасі“Лірвак знад Сяну” 1850 р. та“Перемишлянині”, номери якого виходили друком в1850-1964 рр. Презентовані неологізми були новаторськими спробами у мовно-літературній творчості тогочасних галицьких авторів, покликаними поповнити та розширити лексичний запас. З перспективи сьогодення, ці слова не закріпилися у активному вжитку, але, попри це, неологізми стали важливим кроком у процесі творення нової української літературної мови, а деякі з них могли б знову ввійти в активний вжиток у сучасній українській літературній мові.


Ключові слова


неологізм; українська літературна мова; Галичина; оказіоналізм; літературна норма

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrytsak Ye. Vybrani ukrainoznavchi pratsi / Uporiadnyk V.Pylypovych. – Tom II. – Peremyshl- Lviv : Peremyska biblioteka, 2002. – 490 s.

Lirvak z-nad Sianu. Peremyski druky seredyny ХІХstolittia / Uporiadnyk V.Pylypovych. – Peremyshl: Peremyska biblioteka, 2001. – 441 s.

Lozynskyi M. Halychyna v zhyttiu Ukrainy. Ukrainoznavstvo: dokumenty, materialy, rarytety. – Ivano-Frankivsk: Plai, 1999. – S. 7–65.

Steblii F. I. Predtecha „Ruskoi Triitsi” : Peremyshlskyi kulturno-osvitnii oseredok pershoi polovyny ХІХst. / F. I. Steblii // Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Shashkevychivska komisiia. Biblioteka Shashkevychiany, №2 (7). – Lviv, 2003. – 95 s.

Slovnik Jezyka Polskiego, Tom II, PVN pod red. M. Szymczaka, vydanie VIII, Varszava, 1993. – 1088 s.

Slownik Jezyka Polskiego, Tom III, PVN pod red. M. Szymczaka, vydanie VIII, Varszava1993. – 1104 s.

Slovnik Rusko-slovensky a slovensko-rusky, Tana Balcova,vyd. – II, Bratislava, 2010. – 856 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грицак  Є.  Вибрані  українознавчі  праці/ Упорядник  В.Пилипович. –  Том ІІ. – Перемишль-Львів: Перемиська бібліотека, 2002. – 490 с.

 

2. Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини ХІХ століття/ Упорядник В.Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2001. – 441 с.

 

3. Лозинський М. Галичина в життю України. Українознавство: документи, матеріали, раритети. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 7–65.

 

4. Стеблій Ф. І. Предтеча„Руської Трійці” : Перемишльський культурно-освітній осередок першої половини ХІХ ст. / Ф. І. Стеблій// Інститут україно-знавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Шашкевичівська комісія. Бібліотека Шашкевичіани, №2 (7). – Львів, 2003. – 95 с.

 

5. Słownik Języka Polskiego, Tom II, PWN pod red. M.Szymczaka, wydanie VIII, Warszawa, 1993. – 1088 s.

 

6. Słownik Języka Polskiego, Tom III, PWN pod red. M. Szymczaka, wydanie VIII, Warszawa1993. – 1104 s.

 

7. Slovnik Rusko-slovensky a slovensko-rusky, Táňa Balcová,vyd. – II, Bratislava, 2010. – 856 s.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)