2016

Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт. 2016. - 464 с.

до збірника наукових праць увійшли статті, у яких розглянуто питання функціонування мови як етнокультурного феномена.

Опубліковано: 2017-06-23

Статті