DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103661

ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ М. ЯНОВСЬКОГО «ТАНЕЦЬ ДАРАБИ»

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук

Анотація


У статті проаналізовано гуцульські лексичні діалектизми, засвідчені в збірці оповідань М.Яновського «Танець дараби». Визначено лексичне значення виявлених діалектизмів, охарактеризовано їх за належністю до тематичних груп, проілюстровано їх використання в художньому тексті, вказано на функції лексичних діалектизмів у літературному  творі. 


Ключові слова


діалектизм; гуцульська діалектна лексика; М. Яновський; тематична група лексики; діалектна форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Astafieva M. Slovnyk hutsulskykh hovirok Richky ta Yavorova: u 4-kh tomakh / M. Astafieva, H. Voronych. – Ivano-Frankivsk: Misto NV. – Kn.1: A – Zh. – 2014. – 516 s.

Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk / vidp. red. Ya. Zakrevska. – Lviv, 1997. – 232 s.

Sabadosh Ivan. Lisosplavna leksyka ukrainskykh hovoriv Karpat / I. Sabadosh // Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk:: Knyha 3. Pamiati Tetiany Nazarovoi / Uporiad., red., peredm. P.Iu. Hrytsenka. – K.: Dovira, 1997. – S.343-398.

Khobzei Nataliia. Hutsulski svity: Leksykon / Nataliia Khobzei, Oksana Simovych, Tetiana Yastremska, Hanna Dydyk-Meush. – Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2013. – 668 s.

Janόw Jan. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku Janusz Rieger / Jan Janόw. – Kraków: Wydawnictwo naukowe DWN, 2001. – 294 s.

Yanovskyi Mykola. Tanets daraby / M.Ianovskyi. – K.: Molod, 1972. – 102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Астаф’єва М. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х томах / М. Астаф’єва, Г. Воронич. – Івано-Франківськ: Місто НВ. – Кн.1: А – Ж. – 2014. – 516 с.

Гуцульські говірки. Короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

Сабадош Іван. Лісосплавна лексика українських говорів Карпат / І. Сабадош // Український діалектологічний збірник:: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценка. – К.: Довіра, 1997. – С.343-398.

Хобзей Наталія. Гуцульські світи: Лексикон / Наталія Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 668 с.

Janόw Jan. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku Janusz Rieger / Jan Janόw. – Kraków: Wydawnictwo naukowe DWN, 2001. – 294 s.

Яновський Микола. Танець дараби / М.Яновський. – К.: Молодь, 1972. – 102.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)