2018

Зміст

Статті

ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ ЛІСІВНИЦТВА PDF
Олена Бурковська
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГОВІРКАХ У СВІТЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ З ПРОЕКЦІЄЮ НА АРЕАЛ ПОКУТТЯ PDF
Оксана Гавадзин
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ. ПОЛОНИНА PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ БІНАРНИХ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ PDF
Віра Котович
КОНЦЕПТИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ PDF
Анна Огар
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ «БАГАТСТВО-БІДНІСТЬ» У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ PDF
Ірина Патен
ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ ЛІСІВНИЦТВА PDF
Людмила Смєнова
МОРФОНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЕКСПРЕСИВНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ: ПРОВІДНІ ЗАСОБИ Й МОДЕЛІ PDF
Марія Федурко
ВІДПРИКМЕТНИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ У РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ PDF
Оксана Федурко
НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТАМИ-ЗООНІМАМИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА БІЛОРУСЬКОЇ МОВ) PDF
Галина Філь
ОБРАЗ ОРЛА ЯК УОСОБЛЕННЯ ПОЕТА У ПОЕЗІЇ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ PDF
Світлана Гайдук
КОНТЕКСТНА СЕМАНТИКА АСОЦІАТУ ЧАС У МОВІ ПОЕЗІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТЕМАТИКИ PDF
Ірина Гоцинець
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
Тетяна Ніколаєва
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ НАЗВ ОБРЯДОВИХ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ У СВІТЛІ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ PDF
Йосип Осецький
ОБРАЗ ЖІНКИ У АФОРИСТИЧНІЙ ТА ПАРЕМІОЛОГІЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) PDF
Антон Смерчко
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В КОМПОЗИЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ PDF
Олександр Тупиця
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Кравченко-Дзондза
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИНТАКСИСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД PDF
Леся Лужецька
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ РУКИ ДО ПИСЬМА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ PDF
Світлана Луців
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Тетяна Надім’янова
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ В ПОЧАТКОВІЙ МОВНІЙ ОСВІТІ СЬОГОДЕННЯ PDF
Марія Федурко, Мар᾿яна Том’як
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА: ВЕРБАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Христина Щепанська