2019

DOI: https://doi.org/10.24919/2518-1602.2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Статті

WORD-BUILDING MORPHONOLOGY OF THE DEVERBATIVES IN THE WORKS OF M. KIDRUK PDF (English)
Inna DEMESHKO
АСТІОНІМИ УКРАЇНИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ МЕМОРІАЛЬНОГО КОДУ КУЛЬТУРИ PDF
Віра КОТОВИЧ
ТЕРМІННА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО СЛОВНИКА ІВАНА ФРАНКА PDF
Наталія ЛУЖЕЦЬКА
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ PDF
Анна ОГАР
КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ PDF
Ірина ПАТЕН
ЛEКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОНЯТЬ В РОМАНІ “РАЙ” В. БАРКИ PDF
Наталія ПИШНА
ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ФОНЕМ У ДВОФОНЕМНИХ СЛОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ PDF
Степан СЕНЬКІВ
ЦИТАТНО-РЕМІНІСЦЕНТНИЙ (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ) ВИМІР ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ МАЙДАНУ PDF
Марія СТЕЦИК
ПОХІДНЕ СЛОВО В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО: ПРИКМЕТНИКОВІ ТА ДІЄСЛІВНІ ДЕРИВАТИ PDF
Марія ФЕДУРКО
НОМЕНИ ТВАРИН ВОДНОГО ПРОСТОРУ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ФРАЗЕОСИСТЕМАХ PDF
Галина ФІЛЬ
ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ КОНСТАНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ PDF
Світлана ГІРНЯК
THE ROLE OF THE ARTISTIC DETAIL IN DONNA TARTT’S NOVEL «THE GOLDFINCH» PDF (English)
Оlhа КOZII
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СТИЛЮ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО PDF
Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА
КОНЦЕПТ «СВОБОДА» В КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ ВІРША ІВАНА ФРАНКА «ЩЕ НЕ ПРОПАЛО!» PDF
Оксана ПЕТРІВ
RELATIONSHIP OF THE ART OF WORD AND SCIENCE AS LITERATURE SYNTHESIS PDF (English)
Maria CHOBANYUK
FORMATION OF SOCIAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF OLDER PRESCHOOLERS IN PROCESS OF GAME ACTIVITY: COMMUNICATIVE ASPECT PDF (English)
Mariana AIZENBART
МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ТЕРМІНОГРАФІЇ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Євгенія ІЩУК
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Оксана ГУТИРЯК, Оксана ПАВЛІШАК
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕКСИКОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Леся ЛУЖЕЦЬКА
ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ PDF
Світлана ЛУЦІВ
НАВЧАЛЬНІ ІГРИ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Оксана ФЕДУРКО
У СВІТЛІ РІДНОГО СЛОВА PDF
Галина САБАТ