FORMATION OF SOCIAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF OLDER PRESCHOOLERS IN PROCESS OF GAME ACTIVITY: COMMUNICATIVE ASPECT

Автор(и)

  • Mariana AIZENBART Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2019.181386

Ключові слова:

взаємини старших дошкільників, ігрова діяльність, ко- мунікативна діяльність, комунікативна особистість, комунікація, соціально-ко- мунікативна компетенція старших дошкільників, спілкування дітей

Анотація

Одним із важливих завдань сучасної дошкільної освіти є формування соціально-комунікативної компетенції в дошкільників. Діти в умовах демократичного суспільства повинні залучатися до соціально-культурних процесів та системи людських взаємин. Дошкільний вік є сензитивним періодом для початку формування багатьох умінь, зокрема й для формування соціально-комунікативної компетенції дитини. Варто зазначити, що дошкільна установа зобов’язана створювати умови для того, щоб у дитини до кінця дошкільного віку розвинулися ці уміння.

Зміст Базового компонента дошкільної освіти в мовленнєвому розвитку ді-
тей презентовано освітньою лінією «Мовлення дитини», у якій подано кінцеві
результати формування комунікативної і мовленнєвої компетенцій дошкіль-
ників. Насамперед у документі увага звернена на комунікативні здібності дитини, які протрактовано як «комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації. Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції». Комунікація є однією з важливих форм активності особистості, без якої неможливі її діяльність, пізнання, рефлексія тощо. Цей процес характеризується взаємодією між людьми. Загальновизнано, що продуктивність пізнавальної, мисленнєвої діяльності, загальна життєздатність людини значною мірою залежать від її здатності до спілкування, від рівня сформованості комунікативної компетенції.
У заладі дошкільної освіти дитина постійно спілкується зі своїми ровес-
никами та дорослими. Таке спілкування для дошкільника життєво необхідне.
Граючись і навчаючись, розважаючись і працюючи, обмінюючись думками і
обговорюючи свої справи, сперечаючись і поступаючись, радіючи і співчуваючи, дошкільник водночас набуває навичок людських взаємин. І від того, в якій формі він встановлює контакти з дітьми та дорослими, залежить його комунікабельність, вміння взаємодіяти із соціумом.
Формування соціально-комунікативної компетенції упродовж дитинства
відбувається в різних видах діяльності. Проте на кожному етапі розвитку до-
шкільникові притаманна певна провідна діяльність. Ігрова діяльність у старшому дошкільному віці має найкращі можливості для соціально-комунікативного розвитку дитини.

З огляду на все зазначене доходимо висновку, що для розвитку соціаль-
но-комунікативної компетенції старших дошкільників необхідно: а) визначити її поняття та структуру, а також зміст на певному віковому етапі; б) застосувати системний підхід, в) забезпечити взаємодію різних суб’єктів, напрямів і технологій для досягнення повноцінного результату.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в більш глибокому дослід-
женні використання гри як ефективного засобу формування міжособистісних
взаємин старших дошкільників.

Біографія автора

Mariana AIZENBART, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації

Посилання

Bodalev, A. A. (1983). Lichnost i obschenie: Izbrannyie trudy [Personality and

communication: Selected works]. Moscow : Pedagogika, 271 p. [in Russian]

Buriak, V. D. (2003). Zhurnalistska tvorchist yak systema obraznoi

komunikatsii [Journalistic creativity as system of imaginative communication].

Dnipro : RVVDNU, 60 p. [in Ukrainian]

Dubinina, D. M. (2005). Maylenchaia kampetentsyia dziatsei doshkolnaha zrostu

[Speech competence of children of preschool age]. Praleska, no. 9, pp. 37 – 38. [in Bellarussian]

Inhanyan, N. B. (1995). Lingvisticheskie osnovyi formirovaniya v yazyikovom

pedagogicheskom vuze lingvosotsiokulturnoy kompetentsii [Linguistic foundations of formation of linguistic, sociocultural competence in linguistic pedagogical university]. Inostrannyie yazyiki - Foreign languages, No. 3 – 4, pp. 69 – 74. [in Russian]

Kalandarov, K. X. (1998). Upravlenie obschestvennyim soznanyaem. Rol kommunikativnyih protsessov [Management of public consciousness. Role of communication processes]. Moscow : Gumannit. Centr «Monolit», 80 p. [in Russian]

Kondrashov, V. A., Chekalov, D. A. & Koporulina, V. N. (2008). Noveyshiy fi -

losofskiy slovar [Latest philosophical dictionary]. Rostov-on-Don : Feniks (Slovari), 668 p. [in Russian]

Kononko, O. L. (Red.) (2012). Bazova prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho

viku «Ia u Sviti» [Basic program of development of preschoolers [I in the World»]. M-vo osvity i nauky Ukrainy, Akad. ped. nauk Ukrainy. Kyiv : Svitych, 430 p. [in Ukrainian]

Konyisheva, A. V. (2006) Igrovoy metod v obuchenii inostrannomu yaziku [Game

method in teaching foreign language]. St. Petersburg : KARO, Mn. : Izdatel’stvo

«Chetyre chetverti», 192 p. [in Russian]

Passov, E. I. (1991). Kommunikativnyiy metod vospitaniya [Communicative

method of education]. Moscow : Prosveshchenie, 141 p. [in Russian]

Sarapulova, Ye. H. & Panchenko, T. D. (2008). Samopiznannia ta etyka

spilkuvannia yak zasobom formuvannia komunikatyvnykh vmin u predstavnykiv

molodoho pokolinnia [Self-knowledge and ethics of communication as means of

forming communicative skills of representatives of young generation]. Педагогіка толерантності – Pedagogy of tolerance. No. 3 (45), pp. 57 – 65. [in Ukrainian]

Svitich, L. G. (2003). Professiya : zhurnalist : uchebnoe posobie [Profession :

journalist : study guide]. Moscow : Aspekt Press, 255 p. [in Russian]

Chekunova, E. A. (2004). Formirovanie klyuchevyih kompetentsiy u detey doshkolnogo vozrasta v usloviyah variativnosti soderzhaniya doshkolnogo obrazovaniya. Upravlenie kachestvom variativnoy sistemyi doshkolnogo obrazovaniya : aktualnyie problemyi i perspektivyi razvitiya [Formation of preschool children key competencies in context of variability of preschool education. Management of quality of variation system of preschool education : current problems and development prospects]. Tezisyi vyistupleniy uchastnikov mezhregionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Rostov-on-Don, Retrieved from : http://www.pedlib.ru/Books/1/0482/1_0482-89.shtml [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-31

Номер

Розділ

Статті