ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СТИЛЮ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО

Автор(и)

  • Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2019.177773

Ключові слова:

експресіонізм, мовна особистість, концепт, мовна картина світу

Анотація

У статті проаналізjвано стилістичні засоби, що маркують художній дискурс Осипа Турянського, з’ясовано їхню контекстуально-функціональну специфіку як репрезентантів низки мовностилістичних, лінгвопрагматичних, логіко-семантичних, філософських категорій; окреслено лінгвокогнітивний простір повісті-поеми «Поза межами болю», визначено найважливіші структурні та семантичні ознаки мовних одиниць; досліджено структуру і зміст найважливіших лінгвокогнітивних репрезентантів індивідуально-авторської мовної картини світу О.Турянського.

Біографія автора

Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у почактковій школі

Посилання

Vinogradov, V. (1959). O yazyike hudozhestvennoy literaturyi [About the

language of fi ction]. Moscow. [in Russian]

Huzar, Z. & Huniak, M. (1990). Shliakhamy literaturnoi slavy ridnoho kraiu.

Osyp Turianskyi. Materialy dlia kraieznavchoi roboty[By the ways of literary glory of the native land. Osip Turyansky]. Drohobych. [in Ukrainian]

Kotsiubynska, M. (1965). Literatura yak mystetstvo slova [Literature as the art

of words]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Kravchenko-Dzondza, O. (2015).Symvolika v obraznii systemi

zakhidnoukrainskoi prozy [Symbolism in the fi gurative system of Western Ukrainian prose]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri – Native word in the ethno-cultural dimension. Drohobych: Posvit, 113 – 120. [in Ukrainian]

Maftyn, N. (2011). Poetyka ekspresionizmu v romani Osypa Turianskoho «Poza

mezhamy boliu» ta povisti Leonida Andreieva «Chervonyi smikh» [The Poetics of

Expressionism in Osip Turiansky’s novel «Beyond the Limits of Pain» and Leonid

Andreev’s «Red Laugh»]. Slovo i Chas – Word and Time, 10, 24–32. [in Ukrainian]

Pecharskyi, A. (2001). Poetyka «Poza mezhamy boliu» Osypa Turianskoho

[Poetics «Beyond Pain» by Osip Turyansky]. Candidate’s thesis. [in Ukrainian] Lviv. [in Ukrainian]

Radavska, O. (2017). Ekspresionizm u romani Anri Barbiusa «Vohon» ta romani

O. Turianskoho «Poza mezhamy boliu»: typolohichnyi aspekt. [Expressionism in

Henri Barbus’s novel «Fire» and O. Turiansky’s novel Beyond the Pain: A Typological Aspect]. Volyn fi lolohichna: tekst i kontekst- Volyn philological: text and context, 150 -157. [in Ukrainian]

Turianskyi, O. (2015). Poza mezhamy boliu.[Beyond the Pain] Duma pralisu:

Vybrane. Kyiv: Akademiia. [in Ukrainian]

Turianskyi, O. (1989). Poza mezhamy boliu [Beyond the Pain]: Povist-poema:

Roman. Opovidannia. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Номер

Розділ

Статті