Пошук


 
Випуск Назва
 
2019 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Анна ОГАР
 
2017 УКРАЇНСЬКА КОНЦЕПТОСФЕРА: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ Анотація
Анна Огар
 
2019 ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СТИЛЮ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО Анотація  PDF
Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА
 
2018 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ «БАГАТСТВО-БІДНІСТЬ» У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ Анотація  PDF
Ірина Патен
 
2018 КОНЦЕПТИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Анна Огар
 
2017 КОЛІР ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНЦЕПТУ ПЕЙЗАЖ (на матеріалі малої прози І. Буніна) Анотація  PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
 
2017 ПОЕЗІЯ ВІЙНИ В ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОМУ ВИМІРІ Анотація  PDF
Марія Стецик
 
2019 КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ Анотація  PDF
Ірина ПАТЕН
 
2017 ЕТНОЛІНГВОДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Анотація  PDF
Олена Миколаївна Семеног
 
2016 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ НЕБО – ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. Анотація  PDF
Анна Огар
 
2018 МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ. ПОЛОНИНА Анотація  PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2019 КОНЦЕПТ «СВОБОДА» В КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ ВІРША ІВАНА ФРАНКА «ЩЕ НЕ ПРОПАЛО!» Анотація  PDF
Оксана ПЕТРІВ
 
2016 РОМАНТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація
Оксана Мельник
 
2016 СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ЛОКАТИВНОГО ІМЕННИКА У КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ Анотація  PDF
Оксана Скварок
 
2016 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Анотація  PDF
Ірина Патен
 
2015 КОНЦЕПТ ‘ОДЯГ’ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ (на матеріалі творів М. Стельмаха та Ю. Андруховича) Анотація  PDF
Тетяна Ліщук
 
2017 ФРАНКОВА ТЕОРІЯ СУГЕСТІЇ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація
Ярослав Яремко, Наталія Лужецька
 
2015 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ Анотація  PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
 
2015 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС Анотація  PDF
Леся Баранська
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо