Пошук


 
Випуск Назва
 
2015 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) Анотація  PDF
Петро Білоусенко
 
2017 ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ СТРАХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Тамара Шевчук
 
2017 ФУНКЦІЙНІ ПОШИРЮВАЧІ РЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Анотація  PDF
Олексій Дмитрович Воробець
 
2017 ОЙКОНІМИ: РОЗДУМИ ПРО СЕМАНТИКУ Анотація  PDF
Віра Котович
 
2018 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В КОМПОЗИЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація  PDF
Олександр Тупиця
 
2017 ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ АБСТРАКТНИХ НАЙМЕНУВАНЬ (СУФІКС -ЧИНА/-ЩИНА) Анотація  PDF
Петро Білоусенко
 
2016 ЯВИЩЕ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОГО ВІДТВОРЕННЯ Анотація  PDF
Олександр Тупиця
 
2015 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ Анотація  PDF
Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька
 
2015 СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ УЖИВАНЬ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ Анотація  PDF
Мирон Яким
 
2015 МЕТАФОРА ТА ЇЇ ГРАМАТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ У ЗБІРЦІ О. ПАХЛЬОВСЬКОЇ «ДОЛИНА ХРАМІВ» Анотація  PDF
Галина Панчук
 
2015 ДЕЙКТИЧНО-АНАФОРИЧНА ФУНКЦІЯ ГРАМЕМИ НЕ-УЧАСНИКА КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Оксана Корпало
 
2015 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ ‘КОЛЬОРОНАЗВА’ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ Анотація  PDF
Лариса Бойко, Світлана Сабліна
 
2015 ОБРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА В «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» Анотація  PDF
Петро Мацьків
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо