Пошук


 
Випуск Назва
 
2017 ЕТНОЛІНГВОДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Анотація  PDF
Олена Миколаївна Семеног
 
2015 СПОРТИВНИЙ РЕПОРТАЖ ЯК ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФУТБОЛЬНИХ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦІЙ) Анотація  PDF
Володимир Барчук
 
2017 САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СЛОВА ТА СУЧАСНА НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ Анотація  PDF
Марія Чобанюк
 
2017 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація
Світлана Гайдук
 
2017 ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНИХ ЗАВЕДЕНИЯХ Анотація
Оксана Павлішак
 
2016 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ РІЗНИХ РІВНІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Леся Лужецька
 
2016 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Анотація  PDF
Ірина Патен
 
2015 ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В МОВНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ Анотація  PDF
Леонід Охрiменко
 
2015 ОРФОЕПІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Леся Лужецька
 
2015 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ Анотація  PDF
Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька
 
2015 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Анотація
Ханым Байрам кызы Мустафаєва
 
1 - 11 з 11 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо