КОЛОКАЦІЇ, ТЕРМІНИ ТА ЇХНЯ ПРАГМАТИКА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Ніна Клименко Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110576

Ключові слова:

афіксальний, лексико-синтаксичний, семантичний спосіб словотворення, суспільно-політичний термі, колокація композитоугруповання, темогнізда словосполучень-номінацій, метафоризація значень.

Анотація

Нові найменування виступають у ролі індикаторів цих процесів, вказуючи на позитивне і негативне в них. Вони орієнтують бачення перспектив та механізмів подолання викликів і загроз розвитку суспільства в глобалізованому світі. Мова задовольняє нові суспільні та інші виклики, забезпечуючи своїх носіїв засобами узагальнення, що виявляється в збільшенні складних слів-найменувань абстрактних понять, формуванні нових композитоутворень та темогнізд як множин словосполучень-номінація, об’єднаних спільністю теми = стрижневого слова.

Метафоризація залишається джерелом творення нових термінологічних значень, нових лексем. Вона допомагає в переосмисленні відомих одиниць, окреслює шляхи засвоєння семантики чужомовних слів. Це виявляється в своєрідності засвоєння семантем-запозичень, зокрема в можливості розвитку нових переносних значень слів у мовах-сприймачах порівняно з мовою-етимоном шляхом розвитку прямих предметних значень і перетворення їх на переносне або трансформацію метафонічних абстрактних значень у прямі предметні, уречевленні значення. 

Біографія автора

Ніна Клименко, Інститут української мови НАН України

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики

Посилання

Karpiloska, Ye. A., Klymenko, N. F., Kysliuk, L. P., Krytska, V. I., Puzdyrieva, T. I. & Romaniuk, Yu. V. (2013) Aktyvni resursy suchasnoi ukrainskoi nominatsii : ideohrafi chnyi slovnyk novoi leksyky [Active resources of the modern

Ukrainian nomination: ideographic dictionary of the new vocabulary.]. Kyiv : TOV «KMM». [in Ukrainian]

. Zvity pro diialnist Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy za 2011–2016 rr. [Звіти про діяльність Національної академії наук України for the years 2011-2016 рр] (2012 - 2017) – Kyiv: Akademperiodyka, 2012–2017 rr. [in Ukrainian]

3. Zvierieva, I. D., Kyianytsia, Z. P., Kuzminskyi, V. O. & Petrochko, Zh. V. Otsinka potreb dytyny ta simi : vid teorii do praktyky [Assessment of the needs of the child and the family: from theory to practice.]. – Kyiv: 2011. [in Ukrainian]

4. Zemskaia, E. A. (2002) Aktyvnye protsessy sovremennoho slovoproyzvodstva [Active processes of modern word-production] Russkyi yazyk kontsa XX st. [Russian language of the end of XX century]. Moskow: Yazyky russkoi kultury. [in Russian]

5. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy (1982-2012) [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

6. Melnychuk, Y. A. (1990) Opyt teoryy lynhvystycheskykh modelei Smysl – Tekst [Experience of the theory of linguistic models Meaning – Text]. Moskow : Nauka. [in Russian]

7. Rehynyna, K. V., Tiuryna, H. P. & Shyrokova, L. Y. (1976). Moskow: Russkyi yazyk. [in Russian]

8. Skopnenko Oleksand & Tsymbaliuk Tetiana. (2006) Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Modern Dictionary of Foreign Languages]. – Kyiv : Dovira. [in Ukrainian]

9. Shmeleva, T. V. (1993) Kliuchevye slova tekushcheho momenta. [Keywords of the current moment]. Collegium – Collegium, 1, 33–42. [in Russian]

10. Λεξικό της νέας ελληνικης́ γλωσσας. Red. Μηαμηινιώτης H. – Αϑήνα Κέντρο λεζκο λογίας. [in Greek]__

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-16

Номер

Розділ

Статті