DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102270

ПЕРЕКЛАД ЯК НАЦІОНАЛЬНА ФОРМА РЕЦЕПЦІЇ (українізація творів Гете та Достоєвського)

Олена Бистрова

Анотація


У статті проаналізовано особливості перекладів творів Гете та Достоєвського українським митцем Іваном Франком. Досліджено форми українізації оригіналів та поетику перекладів, що може бути названа вторинною корегуючою рецепцією художніх творів. Зазначено, що необхідність дослідження особливостей перекладів іноземних текстів українською мовою як форми рецепції формулює актуальність та проблематику дослідження. Зауважено, що в інтересах доступності широкому загалу читачів Франко частково скорочує текст, уводить український підмурівок через численні фраземи. Зроблено висновок, що, тонко відчуваючи текст, перекладач думає про українського реципієнта, тому використовує традиційні українські форми.

 


Ключові слова


рецепція; переклад; порівняння; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Dostoievskyi F. Slaboe serdtse / Fedor Dostoievskyi: polnoe sobraniie sochinenii: v 30 t. – L. : Nauka, 1973. – T. 2. – S. 16–49.

Krasnova L. Sakralnyi pafos i poetyka perekladu I.Franka lehendy “Boh i Baiadera” Y.V. Hete / Liudmyla Krasnova // Klasychna spadshchyna i suchasnyi literaturnyi protses. – Drohobych: Posvit, 2012. – S. 71–76.

Rosinska Z. Samototozhnist retsypiienta. Psykhoanakitychni tochky zoru / Zofi a // Literatura. Teoriia. Metodolohiia. [Uporiadkuvannia i naukova redaktsiia D.Ulitskoi. Per.z polskoi S. Yakovenka]. – K.: “Kyievo-Mohylianska akademiia”. – S. 312–332.

Fizer I. Shkola retseptyvnoi estetyky / Ivan Fizer // Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX stolittia. – Lviv: Litopys, 1996. – S. 348–374.

Franko I. Khore sertse. F. Dostoievskyi / Ivan Franko: zibrannia tvoriv: u 50 t. – K.: Naukova dumka, 1980. – T.25. – S. 147–179.

Franko I. Temne tsarstvo / Ivan Franko: zibrannia tvoriv: u 50 t. – T.26. – K.: Naukova dumka, 1980. – S. 131–153.

Franko I. Z novoi cheskoi literatury / Ivan Franko : zibrannia tvoriv: u 50 t. – T. 29. – K. : Naukova dumka, 1981. – S. 476–491.

Goethe J. W. http://gutenberg.spiegel.de/buch/faust-eine-tragodie-3664/1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Достоевский Ф. Слабое сердце / Федор Достоевский : полное собрание сочинений : в 30 т. – Л. : Наука, 1973. – Т. 2. – С. 16–49.

2. Краснова Л. Сакральний пафос і поетика перекладу І. Франка легенди «Бог і Баядера» Й. В. Гете / Людмила Краснова // Класична спадщина й сучасний літературний процес. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 71–76.

3. Росінська З. Самототожність реципієнта. Психоаналітичні точки зору / Зоф’я // Література. Теорія. Методологія. [Упорядкування і наукова редакція Д. Уліцької. Пер. з польської С. Яковенка]. – К. : «Києво-Могилянська академія». – С. 312–332.

4. Фізер І. Школа рецептивної естетики / Іван Фізер // Антологія світової літературно-критичної думкт ХХ століття. – Львів : Літопис, 1996. – С. 374–348.

5. Франко І. Хоре серце. Ф. Достоєвський / Іван Франко : зібрання творів : у 50 т. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 25. – С. 147–179.

6. Франко І. Темне царство / Іван Франко : зібрання творів : у 50 т. – Т. 26. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 131–153.

7. Франко І. З нової чеської літератури / Іван Франко : зібрання творів : у 50 т. – Т. 29. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 476–491.

8. Goethe J. W. http://gutenberg.spiegel.de/buch/faust-eine-tragodie-3664/1

 

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)