DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.101843

ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОВІСТІ МАРІЇ ОСТРОМИРИ “НАД БИСТРИМ ЧЕРЕМОШЕМ”

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук

Анотація


У статті проаналізовано гуцульські лексичні діалектизми, використані в романі Марії Остромири “Над бистрим Черемошем”. Визначено семантику виявлених гуцульських діалектних слів, встановлено найбільш репрезентативні групи досліджуваної лексики. Вказано на художні функції, які діалектизмивиконують у творі. Доведено, що без використання гуцульської діалектної лексики важко, якщо взагалі можливо, досягти художньої переконливості та етнографічної достовірності у художньому освоєнні гуцульського світу. Гуцульські лексичні діалектизми є також одним із важливих засобів типізації персонажів у художньому тексті та індивідуалізації їх мовлення.


Ключові слова


діалектизм; гуцульських діалект; гуцульська діалектна лексика; функції діалектизмів; Марія Остромира

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk / Vidp. red. Ya. Zakrevska. – Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 1997. – 232 s.

2. Ossovetskij I.A. Dialektnaia leksika v proizvedeniiah sovetskoj hudozhestvennoj literatury 50–60-h godov / I.A. Ossovetskij // Voprosy yazyka sovremennoj russkoj literatury. – M. : Nauka, 1971. – S. 30-385.

3. Ostromyra Mariia. Nad bystrym Cheremoshem / Mariia Ostromyra. – Kosiv : Pysanyi Kamin, 2005. – 296 s.

4. Pelypeiko Ihor. Povernennia na Hutsulshchynu / Ihor Pelypeiko // Mariia Ostromyra. Nad bystrym Cheremoshem. – Kosiv : Pysanyi Kamin, 2005. – S. 5–12.

5. Khobzei N. Hutsulski svity. Leksykon / Natalia Khobzei, Oksana Simovych, Tetiana Yastremska, Hanna Dydyk-Meush. – Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2013. – 668 s.

6. Janov Ja. Slovnik huculski / Jаn Janov / Opracoval i przygotowal do druku Janusz Rieger. – Krakov : Vydavnictvo Naukove DVN, 2001. – 294 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 232 с.

2. Оссовецкий И. А. Диалектная лексика в произведениях советской художественной литературы 50–60-х годов / И. А. Оссовецкий // Вопросы язика современной русской литературы. – М.: Наука, 1971. – С. 301–385.

3. Остромира Марія. Над бистрим Черемошем / Марія Остромира. – Косів : Писаний Камінь, 2005. – 296 с.

4. Пелипейко Ігор. Повернення на Гуцульщину / Ігор Пелипейко // Марія Остромира. Над бистрим Черемошем. – Косів : Писаний Камінь, 2005. – С.5–12.

5. Хобзей Н. Гуцульські світи. Лексикон / Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 668 с.

6. Janów J. Słownik huculski / Jаn Janów / Opracował i przygotował do druku Janusz Rieger. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001. – 294 s.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)