СУЧАСНІ АКЦЕНТНІ ТИПИ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ЯК РЕФЛЕКСИ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ АКЦЕНТНИХ ПАРАДИГМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.225309

Ключові слова:

говірки; прикметники; акцентні типи; акцентні парадигми; український діалектний простір

Анотація

Статтю присвячено аналізові наголошування якісних прикметників, які диференціюють український діалектний обшир. Про це яскраво свідчать карти Атласу української мови, на яких відображено діалектні особливості наголошування прикметників. Постає питання генези акцентуаційних типів, виявлених в українських говірках, а також напрямів змін наголосу: із кореня на префікс, суфікс, флексію чи навпаки. Підкреслено доцільність не тільки виявити, а й пояснити функціонування сучасних акцентних типів.

Докладний аналіз наголошування прикметників здійснено на ґрунті діалектних текстів як цілості, які представлені в збірниках діалектних текстів, зокрема і  в хрестоматії діалектних текстів – Говори української мови. Збірник текстів (Тексти), у яких репрезентовано південно-східні, південно-західні, північні, а також дескриптивні праці. Для зʼясування історії виникнення акцентних типів використано праці з історичної акцентології, зокрема Л.А. Булаховського, З.М. Веселовської, В.Г. Скляренка, В.М. Ілліча-Світича та ін.

Унаслідок проведеного дослідження визначено сучасні акцентні типи й проаналізовано їх як рефлекси пізньопраслов’янських акцентних парадигм.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що якісні прикметники в українських говірках зберігають і давнє місце наголосу, і набули нового типу наголошування.

Чинниками, які впливали на наголошування прикметників, є: утрати колишніх інтонаційних і часокількісних відношень; зміна інтонацій (спадний наголос у нечленній формі переходив на висхідний – кореневий – у членній формі); змішування двох типів наголосу при утворенні членних форм прикметників від нечленних; зокрема, коли членні і нечленні форми прикметників мають різний наголос. При утворенні членних форм прикметників від нечленних відбувалася не тільки зміна структури слова, а й зміна інтонацій: спадний наголос у нечленній формі перетворювався у членній формі прикметників на висхідний – кореневий.

Підкреслено, що в запропонованій студії представлено лише фрагмент вивчення функціонування в українських говірках сучасних акцентних типів як рефлексів прасловʼянських парадигм прикметників. Саме тому досліджувати процеси, явища наголошування прикметників, які і диференціюють й інтегрують український діалектний простір залишається перспективним.

Біографія автора

Галина Кобиринка

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України (Київ, Україна)

Посилання

Belyћ, А. (1914). Aktsenatske studyje [Accent studies]. Beohrad [in Serbian].

Bevzenko, S. P. (1980). Ukrainska dialektolohiia [Ukrainian dialectology]. Kyiv [in Ukrainian].

Biloshtan, A. P. (1958). Naholos chlennykh prykmetnykiv u suchasnii ukrainskii literaturnii movi [Emphasis of adjectives in modern Ukrainian literary language]. Kyiv. [in Ukrainian].

Bulakhovskyi, L. A. (1977). Vybrani tvory v piaty tomakh. T. 2. Ukrainska mova [Selected works in five volumes. Vol. 2. Ukrainian language]. Kyiv. [in Ukrainian].

Vasil'ev, L. L. (1929). O znachenii kamory v nekotorykh drevnerusskikh pamyatnikakh XVI – XVII vekov: K voprosu o proiznoshenii zvuka o v velikorusskom narechii [On the significance of the chamber in some ancient Russian monuments of the XVI – XVII centuries: On the question of the pronunciation of the sound o in the Great Russian dialect]. Leningrad. [in Russian].

Veselovska, Z. M. (1970). Naholos u skhidnoslovianskykh movakh pochatkovoi doby formuvannia rosiiskoi, ukrainskoi ta biloruskoi natsii (kinets ХVII − pochatku XVIII stolit) [Emphasis in the East Slavic languages of the early days of the formation of the Russian, Ukrainian and Belarusian nations (XVII – XVIII centuries)]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Vynnytskyi, V. M. (2002). Ukrainska aktsentna systema: stanovlennia, rozvytok [Ukrainian accent system: formation, development]. Lviv. [in Ukrainian].

Dybo, V. A. (1981). Slavyanskaya aktsentologiya: Opyt rekonstruktsii sistemy aktsentnykh paradigm v praslavyanskom [Slavic Accentology: Experience of Reconstruction of the System of Accent Paradigms in Proto-Slavic]. Moscow/ [in Russian].

Zaliznyak, A. A. (1985). Ot praslovyanskoy aktsentuatsii k russkoy [From Proto-Slavic accentuation to Russian]. Moscow/ [in Russian].

Ilarion, Mytropolyt (1952). Ukrainskyi literaturnyi naholos [Ukrainian literary emphasis]. Vinnipeh. [in Ukrainian].

Illich-Svitych, V. M. (1963). Imennaya aktsentuatsiya v baltiyskom i slavyanskom [Nominal accentuation in Baltic and Slav]. Moscow. [in Russian].

Kyrylych, V. Р. (1995). Naholoshennia sufiksalnykh prykmetnykiv u boikivskomu hovori [Emphasis of suffixal adjectives in Boyko speech]. Boikivshchyna: Istoriia ta suchasnist. Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy – Boykivshchyna: History and modernity. Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine. Lviv-Sambir. [in Ukrainian].

Kobirinka, G. S. (2018). Sovremennyie aktsentnyie tipyi prilagatelnyih v govorah Chernobyilskoy zonyi kak refleksyi praslavyanskih aktsentnyih paradigm. Trudyi Instituta russkogo yazyika im. V. V. Vinogradova. [Modern accent types of adjectives in the dialects of the Chernobyl zone as reflexes of Proto-Slavic accent paradigms]. Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova. Obshcheslavyanskij lingvisticheskij atlas. Materialy i issledovaniya 2015–2017 – Proceedings of the Institute of Russian Language V. V. Vynogradova. All-Slavic linguistic atlas. Materials and research 2015–2017. Moscow. [in Russian].

Morfemna struktura slova [Morpheme word structure] (1979). Kyiv. [in Ukrainian].

Sachko, M.S. (2006). Naholoshuvannia stupenevykh form prykmetnykiv u poezii Lesi Ukrainky [Emphasis on step forms of adjectives in Lesya Ukrainka's poetry]. Kultura slova – The culture of the word. Kyiv. [in Ukrainian].

Skliarenko, V.H. (1998). Praslovʼianska aktsentolohiia [Proto-Slavic accentology]. Kyiv. [in Ukrainian].

Shcherbatiuk, H. F. (1974). Naholoshuvannia prykmetnykiv na -ovyi (-evyi) [Emphasis on adjectives -ovyj (-evyj)]. Ridne slovo – Native word. Kyiv. [in Ukrainian].

Lehr-Spławiński, T. (1957). O praslowiańskiej metatonii [About Proto-Slavic Metatonia]. Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego – Studies and sketches selected from Slavic linguistics. Warsaw. [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті