СЛОВО ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МІФ ІВАНА ФРАНКА, АНДЖЕЯ ХЦЮКА І БРУНО ШУЛЬЦА

(рецензія на монографію: Дуркалевич, В.В. (2015). У пошуках наративної ідентичності : індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. Дрогобич : Коло)

Автор(и)

  • Галина Сабат Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.213394

Ключові слова:

рецензія

Анотація

У рецензії наголошено, що світ Франкового слова – невичерпне джерело для розмаїтих інтерпретаційних наближень і що важливу роль у процесі актуалізації інтерпретаційного потенціалу Франкової спадщини відіграє її багатоаспектна контекстуалізація. Показано, що В. Дуркалевич вдалося знайти власний інтерпретаційний підхід до творів Івана Франка, Бруно Шульца й Анджея Хцюка: вибудувано оригінальний інтердисциплінарний дискурс, у якому головну роль відведено таким поняттям, як наративна ідентичність, індивідуальний міф
і культурна пам’ять, що допомагають виявити й проаналізувати спільні для
творчості усіх трьох авторів механізми сенсотворення. Стверджено, що до проблеми символічної біографії, як і до концепцій індивідуального міфу, зверталися Г. Грабович, О. Забужко, Т. Мейзерська, Я. Поліщук, Л. Демидюк, Т. Жовновська; опрацьовано також поняття символічної чи культурної біографії у
проекції на творчий доробок Івана Франка; досліджено твори Бруно Шульца й Анджея Хцюка, зокрема й у компаративному аспекті.
У рецензії запрезентовано структуру монографії та основний зміст її розділів. Показано, що у вступі обґрунтовано потребу досліджень такого типу,
зазначено їхнє теоретичне підґрунтя й загальнотеоретичну значущість, пов’язану з певними робочими формулами, які перетворюють теорію на реально чинний інструмент рецепції. Засвідчено, що всі розділи рецензованої монографії
– це багатоаспектне інтерпретаційне наближення до творчості Івана Франка, Бруно Шульца та Анджея Хцюка. Дослідниця акцентує увагу на специфіці конституювання індивідуального міфу в їхніх текстах і доводить, що вагому
роль у їх (міфів) прочитанні відіграють філософія слова і літературна герменевтика, авторська рефлексія й саморефлексія у вигляді виразно артикульованого метадискурсу. Наголошено, що розрізнені на перший погляд розділи праці
цілісно гармонують. Констатовано, що рецензована праця поглиблює проблему
індивідуального міфу передусім із філософських позицій і підтверджено слушність обстоюваної в ній думки, що хронотопний аналіз має межу застосування й наслідки його застосування необхідно перевіряти та поглиблювати іншими методиками

Біографія автора

Галина Сабат, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології
та компаративістики, Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті