ФРАЗЕОЛОГЕМА-ЕНТОМОНІМ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Галина Філь Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич, Ukraine
  • Ірина Патен Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.213168

Ключові слова:

фразеологічні одиниці; фразеологема; фразеологічний простір; фразеосистема; міжмовне зіставлення; ентомонім; структурний компонент

Анотація

У статті проведено обстеження фразеологічних одиниць української, російської та білоруської мов з фразеологемами-ентомонімами; з’ясовано, що у фразеологічних системах східнослов’янських мов функціонує чимало стійких сполук з назвами комах (ентомонімів), світ яких надзвичайно багатий і різноманітний; зазначено, що в них досить виразно виявляються риси національного менталітету, відображається специфіка світосприймання, мислення східних слов’ян; незважаючи на те, що більшість фразеологічних одиниць з компонентом-ентомонімом мають однакову семантику в східнослов’янських мовах, у кожній з них виявлено специфіку відносно функціонування фразеологічних одиниць.

       Мета cтатті – проаналізувати структуру фразеологічних одиниць з ентомонімічним компонентом, репрезентованих у сучасних фразеологічних словниках української, російської та білоруської мов, у порівняльно-зіставному аспекті; виокремити в них фразеологеми-ентомоніми, природа значень яких тісно пов’язана з культурно-історичними традиціями народу – носія певної мови.

       Результати дослідження засвідчили той факт, що саме зіставно-лінгвокультурологічний аналіз дає змогу констатувати, що ентомоніми в східнослов’янському фразеологічному просторі виступають потужним фактором формування національно-образної картини світу; міжмовне зіставлення структури усталених виразів обстежуваних мов з фразеологемою-ентомонімом відображає в основному негативні конотації, які переважно характеризують будь-яку якість людини – її інтелект, вчинки, поведінку, зовнішність, вади характеру.

       На перспективу залишається аналіз стійких виразів з фразеологемою-ентомонімом у східнослов’янських мовах в лінгвокультурологічному аспекті, подальшому міжмовному зіставленні  їх та виявленні в них відмінностей і спільних рис, пов’язаних з особливостями відображення ментальності того чи того народу.

Біографії авторів

Галина Філь, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Ірина Патен, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич)

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікаціїі,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка (Україна, Дрогобич)

Посилання

Bilonozhenko, V. ta in., ukladachi. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy T.1. [The phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv, Naukova dumka, 2013. [in Ukrainian].

Bilonozhenko, V. ta in., ukladachi. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy T.2. [The phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv, Naukova dumka, 2013. [in Ukrainian].

Bulashev H. Ukrainskyi narod u svoikh lehendakh, relihiinykh pohliadakh ta viduvanniakh: monohrafiia. K.: Dovira, 1993. 414 s. [in Ukrainian].

Dobrolozha, H. Entomolohichnyi etnokontsept yak vidobrazhennia svitobachennia ta narodnoi svidomosti ukraintsia (na materiali frazeolohii serednoho Polissia). Naukovi zapysky. Seriia: Filolohichna. Vypusk 153. Kirovohrad: Vydavets Lysenko V.F., 2017. S. 429 – 433. [in Ukrainian].

Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy [Encyclopedic dictionary of symbols of Ukrainian culture] / za zah. red. V. Kotsura, O. Potapenka, V. Kuibidy. Korsun-Shevchenkivskyi, FOP Havryshenko V. M., 2015. [in Ukrainian].

Zhaivoronok, V. Znaky ukrainskoi etnokultury: slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture]. Kyiv, Dovira, 2006. [in Ukrainian].

Lepeshaў, I. SloўnIk frazealagIzmaў. [Phraseological dictionary]. U 2 t. T.1. MInsk, Belaruskaya Entsyiklapedyiya Imya Petrusya BroўkI, 2008. [in Belarusian].

Lepeshaў, I. SloўnIk frazealagIzmaў. [Phraseological dictionary]. U 2 t. T.2. MInsk, Belaruskaya Entsyiklapedyiya Imya Petrusya BroўkI, 2008. [in Belarusian].

Maslova V. A. Lingvokul`turologiya: uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshikh uchebny`kh zavedenij [Linguoculturology: a textbook for students of higher educational institutions]. Moskva, Akademiya, 2001. [in Russian].

Molotkov, А. І., redactor. Frazeologicheskiy slovar russkogo yazyika [Phraseological dictionary of the Russian language]. Moskva, Sovetskaya entsiklopediya, 1968 [in Russian].

Onufriichuk, H. Linhvokulturolohichnyi potentsial ukrainskoi etnofrazeolohii : asotsiatyvne pole «LIuDYNA V KOLI INShYKh ISTOT» [Linguistic and cultural potential of the Ukrainian ethnophraseology: the associative field «A man in another other facts»]. Candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Rusanivskyi, V. Rusalii: narysy. K.: Dovira, 1996. 734 с. [in Ukrainian].

Savchenko, L. Zoomorfnyi kod frazeolohizmiv iz frazeolohemoiu-ornitonimom na tli etnokultury [Zoomorphic code of phraseology with phraseology-ornithonym on the background of ethnoculture]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii [Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Philology. Social communications]. Uzhhorod, 2011, 25, pp. 77 – 80. [in Ukrainian].

Smerchko, A.K., Skotna, N.V., Kutsyk, O.A.,Smerchko, A.A. Frazeolohiia v tablytsiakh i testakh: ontolohichnyi, kulturolohichnyi ta kontrastyvnyi aspekty. Drohobych, 2003. S. 239. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті