ГУЦУЛЬСЬКА МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Василь Ґрещук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Ukraine
  • Валентина Ґрещук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.213090

Ключові слова:

мовна картина світу; лексичний діалектизм; словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові»; регіонально-мовна картина світу; номінативна одиниця, фразема, паремія

Анотація

У статті проаналізовано словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело моделювання гуцульської мовної картини світу в українській художній літературі. Основні положення статті ґрунтуються на тому, що засадничими компонентами мовної картини світу є слова як номінативні одиниці. У кожній національній мові означування (найменування) елементів концептуальної картини світу здійснюється передовсім за допомогою номінативних одиниць. Крім поняття загальнонаціональної мовної картини світу, існують регіональні мовні картини світу, лінгвальним підґрунтям яких є місцеві діалекти. Специфіка регіонально-мовної картини світу визначається діалектними мовними формами, оскільки вони називають реалії позамовної дійсності, для яких не знадобилось найменувань у загальнонаціональній мові поза діалектним ареалом. Каркас гуцульської мовної картини світу в її художній версії становлять ключові діалектизми в межах окремих тематичних пластів лексики, лексикографічно опрацьованих у згадуваному словнику. Лексичні елементи мовної картини світу в українській художній мові охоплюють найрізноманітніші сфери буття й життєдіяльності гуцулів: побут, виробничу сферу, матеріальну й духовну, культуру, вірування, демонологію, природу тощо. У словнику опрацьовано й стійкі словосполучення – фраземи, паремії, прокляття тощо, які суттєво доповнюють і збагачують художню версію гуцульської мовної картини світу. Словник в цілому подає обширну інформацію в семантичних характеристиках діалектних номінативних одиниць та в контексті їх використання у літературних текстах і в образно-стилістичних ремаркуваннях, яка дає змогу змоделювати гуцульську мовну картину світу крізь призму української художньої мови.

Біографії авторів

Василь Ґрещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника

Валентина Ґрещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника

Посилання

Astafyeva, M. M & Voronich, G. V. (2014). Slovnyk hutsulʹsʹkykh hovirok Richky ta Yavorova: U 4-kh knyhakh. [Dictionary of Hutsul dialects of Rivers and Yavorov: In 4 books]. Ivano-Frankivsk: City of NV. Book 1. А – Ж. [in Ukrainian]

Gritsenko, P. (2002). Do problemy linhvistychnoho opysu ukrayinsʹkoho demonimikonu/ [To the problem of linguistic description of the Ukrainian demonimicon]. Natalya Khobzey. Hutsulʹsʹka mifolohiya: etnolinhvistychnyy slovnyk. Instytut ukrayinoznavstva. [Natalia Hobzey. Hutsul mythology: ethnolinguistic dictionary]. Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3 – 18. [in Ukrainian]

Greshchuk V. (Ed.). (2019). Hutsulʹsʹka dialektna leksyka ta frazemika v ukrayinsʹkiy khudozhniy movi. Slovnyk: U 2 t. [Hutsul dialect vocabulary and phrasemics in the Ukrainian artistic language]. Dictionary: In 2 volumes. Ivano-Frankivsk: City of NV. T. 1. [in Ukrainian]

Hutsulski hovirky. Korotkyy slovnyk. [Hutsul dialects. Short dictionary]. (1997). Lviv: Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]

Greshchuk, Vasil & Greshchuk, Valentina. (2015). Dialektne slovo v teksti ta slovnyku. [Dialect word in the text and dictionary]. Ivano-Frankivsk: City of NV. [in Ukrainian]

Greshchuk, Vasil & Greshchuk, Valentina. (2018). Movna kartyna svitu kriz pryzmu khudozhnoyi movy. Polonyna. [Linguistic picture of the world through the prism of artistic language. Polonina]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri: zb. nauk. prats – Native word in the ethnocultural dimension: Coll. Science. Drohobych: Posvit. 28 – 38. [in Ukrainian]

Demsky, Marian. (1994). Ukrayinski frazemy y osoblyvosti yikh tvorennya. [Ukrainian phrases and features of their creation]. Lviv: Prosvita. [in Ukrainian]

Negrich, M. (2008). Skarby hutsulskoho hovoru: Berezovy. [Treasures of the Hutsul dialect: Birches]. Lviv: Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]

Serebrennikov, BA (Resp. Ed.). (1988). Rol chelovecheskoho faktora v yazyke: Yazyk y kartyna myra. [The role of the human factor in language: Language and the picture of the world]. Moscow: Science. [in Russian]

Hobzey, N., Simovich, O., Yastremskaya, T. & Didyk-Meush, G. (2013). Hutsulski svity: Leksykon [Hutsul worlds: Lexicon]. Lviv: Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian

] Janów, J. (2001). Słownik huculski. Kraków: DWN Scientifi c Publishing House. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті