ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА: ФІЛОСОФІЯ ЧИ ЛІТЕРАТУРА

Автор(и)

  • Марія Чобанюк Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4917-8008

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2021.211705

Анотація

У статті досліджено питання співвідношення філософії та літератури у творчості українського генія Тараса Шевченка. Дискусія про новий статус і творчість Шевченка не вичерпана й не завершена, а щораз відновлюється з більшою силою.
Суттєво, що з часів античності аж до сучасних літературних теорій не закінчується дискусія про співвідношення філософії й літератури. Думки Платона та Аристотеля вже давно стали стереотипними, проте зберігають свою гносеологічну вагомість у нових мовних іпостасях. У зв’язку з цим можемо стверджувати, що всі ці роки дискусія про те, що література і філософія або цілком не сумісні, або генетично споріднені, коливалась між платонівським і аристотелівським твердженнями.
Літературна спадщина Шевченка багатовекторна (лірична, епічна, драматична й прозова). Для неї характерні любовні, побутові, історичні, суспільні, політичні, релігійні, філософічні теми. Філософічна тема в більшості випадків умонтована в сюжетну будову, авторські рефлексіі, поведінку персонажів та в метатекст. Філософічна теза в багатьох випадках висловлена чітко окресленими твердженнями.
У дослідженні проаналізовано погляди відомого західного українознавця Івана Фізера щодо розгляду фундаментальних досліджень співвідношення філософії й літератури у літературній спадщині Тараса Шевченка, які знайшли своє відображення в літературознавчій і критичній практиці. Іван Фізер розглядає взаємовідношення філософії творчості Шевченка за схемою Моріса Вайца. Таке взаємовідношення американський науковець трактує як три окремі проблеми, а саме: 1) філософія й література, 2) філософія літератури та 3) філософія в літературі.
Варто наголосити, що літературна спадщина Тараса Шевченка стала частиною національної та загальнолюдської системи цінностей, адже пронизана великою повагою до мудрості й правди

Біографія автора

Марія Чобанюк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної
комунікації, Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка (Україна, Дрогобич)

Посилання

Sartr, D. (1973). Ekzistentsializm i sovremennaya literatura. [Existentialism and Contemporary Literature]. Mosсow. [in Russian]

Fizer, I. (1990). Filosofi ya chy fi lo-sofi ya Tarasa Shevchenka? [Philosophy or philosophy of Taras Shevchenko?]. Slovo i Chas – Word and Time. [in Ukrainian]

Fizer, I. (1998). Estetyka Shevchenka [Aesthetics of Shevchenko]. Suchasnistʹ – Modernit, 5, 100 – 104. [in Ukrainian]

Chyzhevskyy, D. (1960). Shevchenko i relihiya [Shevchenko and religion]. Chykaho. [in Ukrainian]

Chobanyuk, M. (2019). Spivvidnoshennya mystetstva slova ta nauky yak literaturoznavchyy syntez. [The relationship between the art of speech and science as a literary synthesis]. Ridne slovo v etnokulʹturnomu vymiri: zb. nauk. prats – Native word in the ethnocultural dimension: Coll. Sciense. Drohobych, Posvit. 151 – 157. [in English]

Shevchenko, T. (1964). Povne zibr. tvoriv: [v 5-tomakh]. [Complete collection. works: [in 5 volumes]. Kyiv. T. 5. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Статті