Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2019 FORMATION OF SOCIAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF OLDER PRESCHOOLERS IN PROCESS OF GAME ACTIVITY: COMMUNICATIVE ASPECT Анотація   PDF (English)
Mariana AIZENBART
 
2019 RELATIONSHIP OF THE ART OF WORD AND SCIENCE AS LITERATURE SYNTHESIS Анотація   PDF (English)
Maria CHOBANYUK
 
2019 THE ROLE OF THE ARTISTIC DETAIL IN DONNA TARTT’S NOVEL «THE GOLDFINCH» Анотація   PDF (English)
Оlhа КOZII
 
2019 WORD-BUILDING MORPHONOLOGY OF THE DEVERBATIVES IN THE WORKS OF M. KIDRUK Анотація   PDF (English)
Inna DEMESHKO
 
2016 «RESEARCH-LED TEACHING” WITHIN SOCIAL SCIENCE DISCIPLINARY CONTEXT Анотація   PDF
Roman Kozhan
 
2015 «ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО СОНЦЕ НЕВЕЧЕРНЕ…» (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) Анотація   PDF
Лілія Явір, Ганна Іваночко
 
2015 «СЕРЦЕ КОЖНЕ КАРБУЄ ІМЕННЯ» (поетичний іменник героїв Майдану) Анотація   PDF
Марія Стецик
 
2016 ІВАН ФРАНКО: ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Богдан Пристай, Галина Пристай
 
2016 ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ІВАНА ФРАНКА «ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО» Анотація   PDF
Світлана Гірняк
 
2017 ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ АБСТРАКТНИХ НАЙМЕНУВАНЬ (СУФІКС -ЧИНА/-ЩИНА) Анотація   PDF
Петро Білоусенко
 
2018 ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ НАЗВ ОБРЯДОВИХ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ У СВІТЛІ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Йосип Осецький
 
2015 ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В МОВНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ Анотація   PDF
Леонід Охрiменко
 
2019 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Оксана ГУТИРЯК, Оксана ПАВЛІШАК
 
2016 ІСТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГАЛИЦЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ст. – ДО ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Тарас Савшак
 
2017 АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР В КОНТЕКСТІ ІНТИМІЗАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Ірина Сирко
 
2015 АДРЕСОВАНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ Анотація   PDF
Віталій Назарець
 
2017 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (English)
Світлана Гайдук
 
2015 АКТУАЛЬНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ЩОДЕННИКОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Ірина Сирко
 
2016 АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ГЕРУНДІЯ ТА ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» Анотація   PDF
Світлана Остапенко
 
2017 АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Галина Олександрівна Філь
 
2017 Антропологічні аспекти інтерпретації роману Едіт Вортон "Дім радості" Анотація   PDF
Христина Валеріївна Білинська
 
2017 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
2019 АСТІОНІМИ УКРАЇНИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ МЕМОРІАЛЬНОГО КОДУ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Віра КОТОВИЧ
 
2016 БАГАТОКУЛЬТУРНЕ МІСТО: ПАЛІМПСЕСТ ЧИ ПОЛЕ БОЮ ПАМ'ЯТІ Анотація   PDF
Оксана Яворська
 
2016 ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ІЗ СУФІКСОМ -СТВО НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ/ПРОЦЕСУ І СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА Анотація   PDF
Оксана Коновалова
 
1 - 25 з 190 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>